Cài đặt khác

Cài đặt thông báo, đăng nhập bằng sinh trắc học, chế độ tối

  1. Cài đặt thông báo

2. Đăng nhập bằng sinh trắc học hoặc đăng nhập bằng Face ID

3. Chế độ tối: bật/tắt chế độ tối

Last updated