ENTRADE X
Search
K

II. Thay đổi tài khoản ngân hàng

1. Thêm mới Tài khoản ngân hàng

Để thêm mới thông tin tài khoản ngân hàng thụ hưởng chính chủ, Khách hàng có thể thực hiện tại App và Web Entrade X.

1.1 Trên App Entrade X

Chọn Menu -> chọn Cá nhân -> chọn Tài khoản ngân hàng
Chọn Thêm tài khoản ngân hàng -> Nhập Số tài khoản ngân hàng, Ngân hàng thụ hưởng -> Chọn Xác nhận
Nhập mã OTP -> chọn Xác nhận
-> Thêm mới Tài khoản ngân hàng thành công

1.2 Trên Web Entrade X

KH chọn biểu tượng góc phải trên cùng màn hình -> chọn Số tiểu khoản
Tại tab Giao dịch tiền -> chọn Chuyển tiền
Chọn Thêm tài khoản ngân hàng -> Nhập Số tài khoản ngân hàng, Ngân hàng thụ hưởng -> Chọn Xác nhận
Mã xác thực Smart OTP sẽ gửi về điện thoại, Khách hàng truy cập vào app Entrade X để lấy mã -> Thêm mới tài khoản ngân hàng thành công

2. Xóa/ hủy Tài khoản ngân hàng

KH có nhu cầu muốn xóa tài khoản ngân hàng đã thêm, vui lòng sử dụng mail đăng ký tại DNSE gửi yêu cầu về địa chỉ [email protected] với nội dung:
  • Tiêu đề: Xóa tài khoản ngân hàng
  • Nội dung: Số tài khoản lưu ký + Họ tên chủ tài khoản + Thông tin tài khoản ngân hàng cần xóa.