Một số hướng dẫn cần thiết

1. Kênh giao dịch

1. Ứng dụng Entrade X
2. Web Trading
1. Ứng dụng Entrade X

- Hệ điều hành iOS (Iphone)

- Hệ điều hành Android (Samsung, Oppo...)

2. Web Trading

Trang web đặt lệnh, nộp - rút - ứng tiền: https://entradex.dnse.com.vn

Trang web thực hiện giao dịch khác: https://ol.dnse.com.vn/

2. Hướng dẫn NỘP TIỀN - RÚT TIỀN

3.1. Nộp tiền
3.2. Rút tiền
3.3. Tra soát tiền
3.1. Nộp tiền

Cách 1: Qua Số tài khoản định danh PA2DN...

Cách 2: Qua số tài khoản tổng của DNSE tại các ngân hàng

(Lưu ý: Với Khách hàng chuyển khoản từ ngân hàng VIB, PVCombank, SCB, Agribank và VPB vì ngân hàng không cho nhập số tài khoản thụ hưởng có chứa chữ nên KH vui lòng thực hiện theo cách 2 để có trải nghiệm tốt nhất)

3.2. Rút tiền

Khách hàng có thể thực hiện Chuyển tiền/Rút tiền từ tài khoản chứng khoán ra Tài khoản ngân hàng tự động 24/7 theo hệ thống của ngân hàng với các lệnh dưới 300 triệu đồng.

3.3. Tra soát tiền

rong trường hợp KH chuyển tiền bị sai/thiếu nội dung mà tiền không thể được hạch toán vào được tài khoản, KH có thể thực hiện tra soát tiền vào tài khoản chứng khoán của Khách hàng theo hướng dẫn.

3. Hướng dẫn giao dịch: APP ENTRADE X - WEB TRADING ONLINE

4. Đăng ký Smart OTP

Khách hàng đăng ký Smart OTP để xác thực giao dịch ngay trên Ứng dụng Entrade X tại đây. Clip hướng dẫn

5. Hướng dẫn đăng ký mở tài khoản Ký quỹ trực tuyến (Margin Online)

Để sử dụng dịch vụ, KH cần có tài khoản giao dịch chứng khoán và ký Hợp đồng GDKQ tại DNSE. KH có thể chủ động đăng ký mở tài khoản Ký quỹ hoàn toàn trực tuyến ngay trên ứng dụng EntradeX của DNSE với 3 bước đơn giản

Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY.

6. Tra cứu thông tin

Quý khách muốn tra cứu thông tin tài khoản, báo cáo giao dịch tiền, chứng khoán, lãi lỗ thực hiện.... có thể thực hiện theo hướng dẫn TẠI ĐÂY.

7. Giao dịch cổ phiếu lẻ

Khách hàng có cổ phiếu lẻ từ 01-99 Cổ phiếu có thể đăng ký bán cổ phiếu lẻ theo hướng dẫn TẠI ĐÂY

8. Thông tin tài sản

Tab tài sản có 2 phần là Danh mục nắm giữTổng quan tài sản

Thông tin chi tiết của màn hình tài sản TẠI ĐÂY

Thông tin liên hệ:

Khách hàng cần hỗ trợ có thể liên hệ các kênh của DNSE TẠI ĐÂY để được hỗ trợ kịp thời trong giờ làm việc.