Một số hướng dẫn cần thiết

1. Kênh giao dịch

1. Ứng dụng di động Entrade X
Web Trading
1. Ứng dụng di động Entrade X

- Hệ điều hành iOS (Iphone)

- Hệ điều hành Android (Samsung, Oppo...)

Web Trading

Khách hàng giao dịch qua trang web Trading Online TẠI ĐÂY

2. Hướng dẫn NỘP TIỀN - RÚT TIỀN

3.1. Nộp tiền
3.2. Rút tiền
3.3. Tra soát tiền
3.1. Nộp tiền

KH có thể nộp tiền theo hai cách: Chuyển khoán 24/7 tới Số tài khoản định danh VIB hoặc Chuyển khoản 24/7 tới 1 trong các tài khoản ngân hàng của Công ty chứng khoán Đại Nam.

3.2. Rút tiền

Khách hàng có thể thực hiện Chuyển tiền/Rút tiền từ tài khoản chứng khoán ra Tài khoản ngân hàng tự động 24/7 theo hệ thống của ngân hàng với các lệnh dưới 300 triệu đồng.

3.3. Tra soát tiền

rong trường hợp KH chuyển tiền bị sai/thiếu nội dung mà tiền không thể được hạch toán vào được tài khoản, KH có thể thực hiện tra soát tiền vào tài khoản chứng khoán của Khách hàng theo hướng dẫn.

3. Hướng dẫn giao dịch: APP ENTRADE X - WEB TRADING ONLINE

4. Đăng ký Smart OTP

Khách hàng đăng ký Smart OTP để xác thực giao dịch ngay trên Ứng dụng Entrade X tại đây. Clip hướng dẫn

5. Giao dịch cổ phiếu lẻ

Khách hàng có cổ phiếu lẻ từ 01-99 Cổ phiếu có thể đăng ký bán cổ phiếu lẻ theo hướng dẫn TẠI ĐÂY.

6. Tra cứu thông tin

Quý khách muốn tra cứu thông tin tài khoản, báo cáo giao dịch tiền, chứng khoán, lãi lỗ thực hiện.... có thể thực hiện theo hướng dẫn TẠI ĐÂY.

7. Hướng dẫn đăng ký mở tài khoản Ký quỹ (margin)

Khách hàng liên hệ với DNSE, cung cấp số tài khoản chứng khoán và một số thông tin cá nhân để xác nhận nhu cầu và được hướng dẫn Mở tài khoản Ký Quỹ (margin)

Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY

8. Thông tin tài sản

Tab tài sản có 2 phần là Danh mục nắm giữTổng quan tài sản

Thông tin chi tiết của màn hình tài sản TẠI ĐÂY

Thông tin liên hệ:

Khách hàng cần hỗ trợ có thể liên hệ các kênh của DNSE TẠI ĐÂY để được hỗ trợ kịp thời trong giờ làm việc.