SP giao dịch ký quỹ

Để sử dụng Sản phẩm, Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Giao dịch ký quỹ (Margin) và đồng ý với Điều khoản và điều kiện dịch vụ giao dịch ký quỹ.

  • Bước 1: Chọn đăng ký "Margin Online" ngay tại Trang chủ

  • Bước 2: Kiểm tra thông tin cá nhân và điều khoản

  • Bước 3: Ký Hợp đồng điện tử

  1. Giới thiệu chung

  2. Thông tin nổi bật của sản phẩm

  3. Cách thức giao dịch

  4. Một số khái niệm và điều kiện liên quan đến KGDQ

Danh mục cho vay của DNSE gồm hơn 150 mã cổ phiếu có tính thanh khoản cao trên thị trường, phần lớn các mã cổ phiếu được cho vay với tỉ lệ tối đa (50%). Toàn bộ danh mục được thẩm định kỹ càng để giảm thiểu tối đa rủi ro cho nhà đầu tư và cập nhật hàng tháng trên website DNSE: TẠI ĐÂY.

Last updated