Đặt lệnh trên Web

Thao tác đặt lệnh mua/bán cổ phiếu.

Trang web đặt lệnh: https://ol.dnse.com.vn/WebOnlineTrading/

Tại màn hình danh mục, Nhà đầu có thể thiết kế xây dựng danh mục cổ phiếu theo dõi theo nhu cầu và sở thích cá nhân.

Nhà đầu tư chọn danh mục yêu thích, sau đó tìm kiếm mã cố phiếu trên ô tìm kiếm, chọn vào mã cổ phiếu đó để bổ sung cổ phiếu vào danh mục ưa thích.

Lưu ý:

  • Lựa chọn loại lệnh đặt: Khách hàng có thể chọn các loại lệnh theo nhu cầu. Các loại lệnh trên thị trường QK xem tại đây.

  • Giá đặt: Giá cổ phiếu ghi theo định dạng được hiển thị là tối đa 2 chữ số sau dấu phảy.

  • Khối lượng: mỗi lần đặt lệnh số lượng cổ phiếu phải tròn 100 đơn vị (Phần tiền mặt khả dụng chính là số tiền tối đa khách hàng có thể dụng để mua CP)

Chọn xác nhận lệnh và nhập mã xác thực OTP được gửi qua SMS. (Quý khách có thể chọn lưu mã xác thực để dùng cho một phiên giao dịch)