Tra cứu trên web EntradeX

Khách hàng truy cập https://entradex.dnse.com.vn/

1. Tra cứu lịch sử

Tại tab Tài sản, KH chọn tra cứu lịch sử để tra cứu Lịch sử khớp lệnh, Lịch sử giao dịch tiền, Lãi lỗ đã thực hiện, Chi tiết Deal, Lịch sử trứng vàng và Sự kiện quyền trong thời gian 12 tháng trở lại.

1.1. Lịch sử khớp lệnh: KH lựa chọn tab Cơ sở hoặc Phái sinh, Tiểu khoản, Mã, Thời gian theo nhu cầu. (Có thể xuất báo cáo)

1.2. Lịch sử giao dịch tiền KH lựa chọn tab Cơ sở hoặc Phái sinh, Tiểu khoản, Mã, Thời gian theo nhu cầu. (Có thể xuất báo cáo)

1.3. Lãi lỗ thực hiện KH lựa chọn tiểu khoản, mã CK, thời gian để xem lãi lỗ đã thực hiện (chỉ áp dụng cho giao dịch cơ sở.)

KH chọn chi tiết để xem chi tiết lệnh

1.4. Chi tiết deal KH chọn tab Cơ sở/Phái sinh, Tiểu khoản, Mã CK, Thời gian, có thể lọc theo trạng thái: Tất cả, Đang mở, Chờ đóng, Đã đóng, Lô lẻ.

KH chọn chi tiết để xem chi tiết deal

1.5. Lịch sử trứng vàng

KH có thể lựa chọn thời gian, trạng thái Tất cả, Đang ấp, Đã đóng. (Có thể xuất báo cáo)

1.6. Sự kiện quyền

KH lựa chọn Tiểu khoản, Mã CK, Loại sự kiện quyền, Trạng thái để tra cứu.

Xem video về Tính năng Tra cứu quyền TẠI ĐÂY

2. Tra cứu các khoản vay (chứng khoán cơ sở)

Tại tab Tài sản, chọn mục Các khoản vay

KH có thể lọc theo Tiểu khoản, Khoảng thời gian đáo hạn, Trạng thái

Chọn Chi tiết để xem chi tiết khoản vay, có thể chọn Gia hạn vay hoặc Trả nợ.

Last updated