Hướng dẫn rút tiền

Khách hàng có thể chuyển khoản tiền đến tài khoản tiền gửi chính chủ của khách hàng đã đăng ký trong hồ sơ mở tài khoản theo một trong hai cách như sau:

Cách 1: Rút tiền (chuyển tiền) trên app Entrade X

Cách 2: Rút tiền (chuyển tiền) trực tuyến trên trang web DNSE

Khách hàng đăng nhập vào trang giao dịch trực tuyến Online trading của DNSE để thực hiện chuyển tiền theo các bước sau:

Bước 1: Lựa chọn thư mục “Tiện ích”, chọn dòng “Chuyển tiền”

Ảnh: Rút tiền Bước 1

Bước 2: Lựa chọn Số tiểu khoản chuyến tiền và số tài khoản nhận tiền

Ảnh: Rút tiền Bước 2

Bước 3: Nhập mã OTP được gửi tới số điện thoại và chọn “Chấp nhận” để thực hiện giao dịch.

Ảnh: Rút tiền Bước 3

Lưu ý:

  • Thời gian chuyển tiền thực hiện trên trang web từ 08h30 – 15h30 hàng ngày.

  • Khi thực hiện chuyển tiền ra bên ngoài (rút tiền), khách hàng sẽ chịu phí và thuế chuyển tiền là 5.500 VNĐ cho một giao dịch.

Cách 3: Khách hàng đến trực tiếp quầy giao dịch DNSE

- Quý khách hàng đến văn phòng của DNSE, xuất trình CMND còn giá trị sử dụng và điền đầy đủ thông tin vào Phiếu chuyển tiền

- Sau khi điền đầy đủ thông tin, kế toán giao dịch kiểm tra và thực hiện chuyển tiền theo đúng yêu cầu trên phiếu chuyển tiền của khách hàng.

  • Thời gian chuyển tiền thực hiện tại quầy từ 08h30 – 16h30 hàng ngày.

  • Khi thực hiện chuyển tiền ra bên ngoài (rút tiền), khách hàng sẽ chịu phí và thuế chuyển tiền là 5.500 VNĐ cho một giao dịch.