Hướng dẫn rút tiền

Khách hàng có thể chuyển khoản tiền đến tài khoản tiền gửi chính chủ của khách hàng đã đăng ký trong hồ sơ mở tài khoản theo một trong hai cách như sau:

Cách 1: Rút tiền (chuyển tiền) trên app Entrade X

Cách 2: Rút tiền (chuyển tiền) trực tuyến trên trang web DNSE

Lưu ý:

  • Giao dịch rút tiền tại DNSE được thực hiện 24/7 với các lệnh rút tiền dưới 500 triệu đồng.

  • DNSE miễn phí rút tiền (chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán về tài khoản ngân hàng) cho toàn bộ khách hàng DNSE

Last updated