Thay đổi CMND/CCCD

Để thực hiện cập nhật thông tin CMND/CCCD, Khách hàng có thể tự thực hiện trên app Entrade X theo hướng dẫn bên dưới:

Bước 1: Đăng nhập vào app Entrade X -> Chọn Menu -> Chọn Cá nhân

Bước 2: Tại phần Thông tin tài khoản mục Số CMND/CCCD -> chọn Sửa

Bước 3: Chụp ảnh mặt trước và mặt sau CMND/CCCD

Bước 4: Chụp ảnh chân dung

Bước 5: Kiểm tra thông tin và thực hiện điều chỉnh (nếu cần) -> chọn Cập nhật CMND/CCCD -> nhập mã Smart OTP

Bước 6: DNSE sẽ phê duyệt thông tin trong vòng 05-07 ngày làm việc. Hệ thống sẽ gửi thông báo kết quả thay đổi thông tin qua Email hoặc mục Tin nhắn trên app Entrade X.

Last updated