ENTRADE X
Search
K
Comment on page

Đặt lệnh trên App

Tại màn hình danh mục, Nhà đầu tư có thể thiết kế xây dựng danh mục cổ phiếu theo dõi theo nhu cầu và sở thích cá nhân.
Bắt đầu từ việc tìm kiếm mã cố phiếu ở trên app, nhà đầu tư có thể chọn theo dõi bằng cách click vào hình ngôi sao để bổ sung cổ phiếu vào danh mục ưa thích.
Ngay khi chọn vào cổ phiếu thì hệ thống đã tính sẵn số lượng cổ phiếu Mua/Bán tối đa để người dùng dễ dàng lựa chọn Khối lượng đặt lệnh phù hợp
 • Thông tin sức mua: số tiền tối đa khách hàng có thể dùng để mua cổ phiếu
 • Lựa chọn loại lệnh đặt: Khách hàng có thể chọn các loại lệnh theo hướng dẫn tại đây.
 • Giá đặt: KH có thể tham khảo thông tin độ sâu thị trường trước khi đặt lệnh để biết cổ phiếu mình dự định giao dịch đang được đặt ở các bước giá nào, với khối lượng bao nhiêu để có quyết định đặt loại lệnh và giá phù hợp.
 • Khối lượng: mỗi lần đặt lệnh số lượng cổ phiếu phải tròn 100 đơn vị (Phần trong ngoặc của nút lệnh Mua/Bán chính là số lượng cổ phiếu tối đa Khách hàng có thể đặt mua tương ứng với sức mua hiện tại của Khách hàng)
 • Chọn tỷ lệ ký quỹ: chọn tỷ lệ ký quỹ kèm theo thông tin về tỷ lệ vay, lãi suất và phí giao dịch áp dụng
 • Chọn giao dịch: Mua hoặc Bán
KH có thể chọn vào biểu tượng để theo dõi mã chứng khoán và mở biểu đồ giá của Cổ phiếu giúp có thông tin trực quan trước khi quyết định đầu tư
Lưu ý: Nếu sau khi điền giá và Khối lượng mà nút Mua-Bán không sáng lên, thì có thể do một trong số các lỗi sau:
+ Số lượng cổ phiếu không tròn 100 đơn vị
+ Sức mua không đủ để đặt mua số lượng Cổ phiếu KH mong muốn
+ Phần giá Khách hàng điền nhiều hơn 2 số thập phân sau dấu chấm (.)/phảy (,)
 • Chọn xác nhận lệnh và nhập mã xác thực OTP được gửi qua SMS/SmartOTP. (Quý khách có thể chọn lưu mã xác thực để dùng cho một phiên giao dịch)
Sau khi đặt lệnh, Khách hàng có thể vào Màn hình sổ lệnh để kiểm tra trạng thái các lệnh mình đã đặt trong ngày.
ĐẶT LỆNH ĐIỀU KIỆN
Khách hàng sau khi chọn mã cổ phiếu quan tâm, chọn tab "Lệnh điều kiện"
KH thao tác:
 • Điền giá điều kiện (khi giá >= hoặc =<)
 • Chọn loại lệnh kích hoạt: LO, MP...
 • Điền giá đặt
 • Điền khối lượng
 • Thời gian hết ngày: Giờ và ngày cụ thể
 • Chọn lệnh mua/bán
Lưu ý:
 • Giá đặt: Giá cổ phiếu ghi theo định dạng được hiển thị là tối đa 2 chữ số sau dấu phảy.
 • Khối lượng: mỗi lần đặt lệnh số lượng cổ phiếu phải tròn 100 đơn vị (Phần tiền mặt khả dụng chính là số tiền tối đa khách hàng có thể dụng để mua CP)
KH kiểm tra lại các thông tin của lệnh, sau khi thấy chính xác, chọn "Xác nhận".
Nhập mã xác thực OTP được gửi qua SMS hoặc lấy mã SmartOTP trên app EntradeX để xác nhận lệnh.
Ngay sau khi đặt lệnh thành công, lệnh sẽ được vào sổ lệnh điều kiện với trạng thái chờ kích hoạt. KH có thể chọn hủy lệnh đã đặt. Lệnh sau khi khớp sẽ được cập nhật luôn vào danh mục nắm giữ của KH.
Khi giá trên thị trường thỏa mãn điều kiện của lệnh điều kiện thì lệnh sẽ chuyển từ trạng thái "Chờ kích hoạt" sang "Đã kích hoạt" tại sổ lệnh điều kiện. Lệnh điều kiện sẽ được kích hoạt trong phiên liên tục.
Khi lệnh điều kiện được kích hoạt, tại sổ lệnh sẽ có 1 lệnh với mức giá đặt và khối lượng tương đương với lệnh điều kiện có trạng thái "Chờ khớp". Khách hàng có thể thực hiện sao chép, sửa hay hủy lệnh.
Lưu ý:
 • Lệnh điều kiện được kích hoạt trong phiên sẽ có thời hạn đến hết ngày giao dịch. Nếu hết ngày giao dịch mà lệnh chưa được khớp thì lệnh sẽ hết hiệu lực.
 • Lệnh điều kiện sẽ hết hiệu lực khi hết thời gian cài đặt mà lệnh chưa được kích hoạt, chưa được khớp khi đã hết ngày giao dịch hoặc do có sự kiện quyền.
 • KH sẽ nhận được thông báo ở mục Giao dịch chứng khoán - thuộc Màn hình Tin nhắn khi lệnh điều kiện hết hiệu lực do mã có sự kiện quyền, quá thời gian kích hoạt.
 • Lệnh sẽ bị từ chối khi không đủ sức mua, sức bán. KH nhấn vào biểu tượng
  để xem cụ thể lý do lệnh bị từ chối