ENTRADE X
Search
⌃K

Tra cứu thông tin

1. TRÊN ỨNG DỤNG ENTRADE X
  • 1.1. Cổ tức tiền chờ về
  • 1.2. Cổ tức cổ phiếu chờ về
  • 1.3. Tra cứu lịch sử (khớp lệnh, giao dịch tiền, lãi lỗ thực hiện, chi tiết deal)
  • 1.4. Thông tin tài sản
  • 1.5. Các khoản vay ký quỹ
1.1. Cổ tức tiền
1.2. Cổ tức cổ phiếu
1.3. Tra cứu lịch sử
1.4. Thông tin tài sản
1.5. Các khoản vay ký quỹ
Cổ tức tiền sau khi phân bổ, Quý khách có thể tra cứu trong phần Tài sản trên tab Tài sản của ứng dụng
Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ hiển thị trong thông tin Sở hữu --> KH click vào cổ phiếu muốn xem sẽ thấy thông tin "KL cổ tức chờ về". Sau khi cổ tức cổ phiếu về tài khoản sẽ được cộng vào Mục "Được GD" trong tài khoản của KH
Để tra cứu các thông tin về Lịch sử khớp lệnh, KH vào tab Menu (tab 3 dòng kẻ ngoài cùng bên phải) --> Tra cứu lịch sử
Tab Sở hữu có 3 phần là Deal, Tổng quan tài sản, Quyền mua
Thông tin chi tiết của màn hình tài sản TẠI ĐÂY
Khách hàng lựa chọn Menu --> Các khoản vay để xem chi tiết các khoản vay đang có của tài khoản
  • 2.1. Thông tin tài sản
  • 2.2. Lịch sử khớp lệnh, giao dịch tiền, lãi lỗ thực hiện, trứng vàng
  • 2.3. Các khoản vay ký quỹ
3. TRA CỨU LỊCH SỰ KIỆN
Để biết doanh nghiệp niêm yết CP mình đang nắm giữ có lịch sự kiện gì, KH có thể tra cứu tại mục "Tin tức" trên Trang web chính thức của Trung tâm lưu ký (VSD) https://vsd.vn/vi/