ENTRADE X
Search
K
Comment on page

Tra cứu thông tin

1. TRÊN ỨNG DỤNG ENTRADE X
  • 1.1. Cổ tức tiền chờ về
  • 1.2. Tra cứu lịch sử (Khớp lệnh, giao dịch tiền, lãi lỗ thực hiện, trứng vàng, sự kiện quyền)
  • 1.3. Thông tin tài sản
  • 1.4. Các khoản vay ký quỹ
1.1. Cổ tức chờ về
1.2. Tra cứu lịch sử
1.3. Thông tin tài sản
1.4. Các khoản vay ký quỹ
Cổ tức bằng cổ phiếu và cổ tức bằng tiền sẽ hiển thị trong thông tin Tra cứu lịch sử --> Tra cứu quyền. Tại đây Khách hàng có thể lựa chọn xem theo Tiểu khoản, Mã và Loại sự kiện quyền. Sau khi cổ tức cổ phiếu về tài khoản sẽ được cộng vào Mục "Được GD" trong tài khoản của KH
KH chọn tab Menu (tab 3 dòng kẻ ngoài cùng bên phải) rồi chọn Tra cứu lịch sử để tra cứu các thông tin về Lịch sử khớp lệnh, Lịch sử giao dịch tiền, Lịch sử trứng vàng, Lãi lỗ đã thực hiện, Tra cứu chi tiết Deal và Tra cứu quyền
Tab Sở hữu có 3 phần là Deal, Tổng quan tài sản, Quyền mua
Thông tin chi tiết của màn hình tài sản TẠI ĐÂY
Khách hàng lựa chọn Menu --> Các khoản vay để xem chi tiết các khoản vay đang có của tài khoản
  • 2.1. Thông tin tài sản
Tại trang Đặt lệnh, phía màn hình bên phải sẽ thể hiện đầy đủ thông tin tài sản, các khoản tiền.
  • 2.2. Lịch sử khớp lệnh, giao dịch tiền, lãi lỗ thực hiện, trứng vàng, sự kiện quyền
Xem video về Tính năng Tra cứu quyền TẠI ĐÂY
  • 2.3. Các khoản vay ký quỹ
3. TRA CỨU LỊCH SỰ KIỆN
Để biết doanh nghiệp niêm yết CP mình đang nắm giữ có lịch sự kiện gì, KH có thể tra cứu tại mục "Tin tức" trên Trang web chính thức của Trung tâm lưu ký (VSD) https://vsd.vn/vi/