Tra cứu thông tin

1. TRÊN ỨNG DỤNG ENTRADE X

  • 1.1. Cổ tức tiền chờ về

  • 1.2. Cổ tức cổ phiếu chờ về

  • 1.3. Tra cứu lịch sử (giao dịch tiền, lãi lỗ, khớp lệnh)

  • 1.4. Thông tin tài sản

1.1. Cổ tức tiền
1.2. Cổ tức cổ phiếu
1.3. Tra cứu lịch sử
1.4. Thông tin tài sản
1.1. Cổ tức tiền

Cổ tức tiền sau khi phân bổ, Quý khác có thể tra cứu trong phần Tổng quan tài sản trên tab Tài sản của ứng dụng

1.2. Cổ tức cổ phiếu

Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ hiển thị trong thông tin Danh mục nắm giữ --> KH click vào cổ phiếu muốn xem sẽ thấy thông tin "Quyền chờ về" ở danh mục. Sau khi cổ tức cổ phiếu về tài khoản sẽ được cộng vào Mục "Khả dụng" trong tài khoản của KH

1.3. Tra cứu lịch sử

Để tra cứu các thông tin về Lịch sử khớp lệnh, KH vào tab Menu (tab 3 dòng kẻ ngoài cùng bên phải) --> Tra cứu lịch sử

1.4. Thông tin tài sản

Tab tài sản có 2 phần là Danh mục nắm giữTổng quan tài sản

Thông tin chi tiết của màn hình tài sản TẠI ĐÂY

2. TRÊN WEB https://ol.dnse.com.vn/WebOnlineTrading/

  • 2.1. Cổ tức tiền

  • 2.2. Cổ tức cổ phiếu

  • 2.3. Báo cáo tài khoản

2.1. Cổ tức tiền
2.2. Cổ tức cổ phiếu
2.3. Báo cáo tài khoản
2.1. Cổ tức tiền

Khách hàng vào Mục Tài khoản --> Tổng hợp.

Nếu tài khoản có cổ tức tiền chờ về thì sẽ có dòng "Tiền cổ tức chờ về" trong thông tin tài khoản.

Sau khi cổ tức tiền về sẽ tự động cộng vào phần tiền không kỳ hạn trong tài khoản tại DNSE

2.2. Cổ tức cổ phiếu

Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ hiển thị trong thông tin Tài khoản --> Chứng khoán hiện có --> Hưởng quyền Sau khi cổ tức cổ phiếu về tài khoản sẽ được cộng vào Mục "Khả dụng" trong tài khoản của KH

2.3. Báo cáo tài khoản

Để tra cứu các thông tin về Lịch sử giao dịch tiền, chứng khoán, lệnh giao dịch... của tài khoản, Khách hàng chọn Mục Báo cáo và chọn các tiểu mục quý khách mong muốn tra cứu.

3. TRA CỨU LỊCH SỰ KIỆN

Để biết doanh nghiệp niêm yết CP mình đang nắm giữ có lịch sự kiện gì, KH có thể tra cứu tại mục "Tin tức" trên Trang web chính thức của Trung tâm lưu ký (VSD) https://vsd.vn/vi/