ENTRADE X
Search…
Tra cứu thông tin
1. TRÊN ỨNG DỤNG ENTRADE X
  1.1. Cổ tức tiền chờ về
  1.2. Cổ tức cổ phiếu chờ về
  1.3. Tra cứu lịch sử (giao dịch tiền, lãi lỗ, khớp lệnh)
  1.4. Thông tin tài sản
1.1. Cổ tức tiền
1.2. Cổ tức cổ phiếu
1.3. Tra cứu lịch sử
1.4. Thông tin tài sản
Cổ tức tiền sau khi phân bổ, Quý khác có thể tra cứu trong phần Tài sản trên tab Tài sản của ứng dụng
Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ hiển thị trong thông tin Danh mục nắm giữ --> KH click vào cổ phiếu muốn xem sẽ thấy thông tin "Quyền chờ về" ở danh mục. Sau khi cổ tức cổ phiếu về tài khoản sẽ được cộng vào Mục "Khả dụng" trong tài khoản của KH
Để tra cứu các thông tin về Lịch sử khớp lệnh, KH vào tab Menu (tab 3 dòng kẻ ngoài cùng bên phải) --> Tra cứu lịch sử
Tab tài sản có 2 phần là Danh mục nắm giữTổng quan tài sản
Thông tin chi tiết của màn hình tài sản TẠI ĐÂY
  2.1. Lịch sử khớp lệnh
  2.2. Lịch sử giao dịch tiền
  2.3. Lãi lỗ thực hiện
3. TRA CỨU LỊCH SỰ KIỆN
Để biết doanh nghiệp niêm yết CP mình đang nắm giữ có lịch sự kiện gì, KH có thể tra cứu tại mục "Tin tức" trên Trang web chính thức của Trung tâm lưu ký (VSD) https://vsd.vn/vi/
Last modified 16d ago
Copy link