ENTRADE X
Search…
Hướng dẫn Giao dịch tiền

I. NỘP TIỀN

Cách 1: Chuyển khoản 24/7 tới các ngân hàng liên kết với DNSE để hạch toán tự động 24/7
Hiện tại DNSE đã liên kết để hạch toán tiền tự động với các giao dịch nộp tiền vào 6 ngân hàng sau:
  • Vietcombank (theo hình thức nộp tiền chứng khoán từ tài khoản ngân hàng Vietcombank của KH)
  • VIB, Sacombank và VietA Bank: Số định danh PAY2DN[Số tiểu khoản KH]
  • VPB: Số định danh 00229[Số tiểu khoản KH]
  • BIDV: Số định danh 96229[Số tiểu khoản KH]
Cách 2: Chuyển khoản 24/7 tới số tài khoản tổng của DNSE tại các ngân hàng trong danh sách (hạch toán trong giờ làm việc)

II. RÚT TIỀN

Lưu ý:
  • Giao dịch rút tiền tại DNSE được thực hiện 24/7 với các lệnh rút tiền dưới 500 triệu đồng.
  • DNSE miễn phí rút tiền (chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán về tài khoản ngân hàng) cho toàn bộ khách hàng DNSE.

III. ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN