ENTRADE X
Search
K
Comment on page

Hướng dẫn Giao dịch tiền

I. NỘP TIỀN

Cách 1: Chuyển khoản 24/7 tới các ngân hàng liên kết với DNSE để hạch toán tự động 24/7
Hiện tại DNSE đã liên kết để hạch toán tiền tự động 24/7 với các giao dịch nộp tiền vào các ngân hàng sau:
  • VPB: Số định danh 00229[Số tiểu khoản KH]
  • MB: Số định danh DNSE[Số tiểu khoản KH]
  • BIDV: Số định danh 96229[Số tiểu khoản KH]
  • VIB, Sacombank và VietA Bank: Số định danh PAY2DN[Số tiểu khoản KH]
  • Vietcombank, Vietinbank theo hình thức nộp tiền chứng khoán từ tài khoản ngân hàng Vietcombank/Vietinbank của KH (Nộp tiền theo hình thức này KH có thể sẽ mất phí dịch vụ theo biểu phí của ngân hàng).
(Lưu ý: Với Khách hàng chuyển khoản từ một số ngân hàng không cho nhập STK có chữ KH vui lòng lựa chọn nộp tiền vào ngân hàng VPBank/BIDV để có trải nghiệm tốt nhất)
Cách 2: Chuyển khoản 24/7 tới số tài khoản tổng của DNSE tại các ngân hàng trong danh sách (hạch toán trong giờ làm việc)

II. RÚT TIỀN

Lưu ý:
  • Giao dịch rút tiền tại DNSE được thực hiện 24/7 với các lệnh rút tiền dưới 500 triệu đồng.
  • DNSE miễn phí rút tiền (chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán về tài khoản ngân hàng) cho toàn bộ khách hàng DNSE.

III. ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN