ENTRADE X
Search…
Hướng dẫn Giao dịch tiền

I. NỘP TIỀN

Cách 1: Chuyển khoản 24/7 tới số tài khoản định danh PAY2DN... để hạch toán tự động 24/7
Cách 2: Chuyển khoản 24/7 tới số tài khoản tổng của DNSE tại các ngân hàng trong danh sách
(Lưu ý: Với Khách hàng chuyển khoản từ ngân hàng VIB, VPB, MSB, SCB, Agribank và PVCombank, vì ngân hàng không cho nhập số tài khoản thụ hưởng có chứa chữ nên KH vui lòng thực hiện theo cách 2 để có trải nghiệm tốt nhất)

II. RÚT TIỀN

Lưu ý:
  • Giao dịch rút tiền tại DNSE được thực hiện 24/7 với các lệnh rút tiền dưới 500 triệu đồng.
  • Phí và thuế rút tiền là 5.500 VNĐ/01 giao dịch với mọi giá trị rút.

III. ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN

Last modified 1mo ago