ENTRADE X
Search…
Hướng dẫn Giao dịch tiền

Cách 1: Chuyển khoản 24/7 tới các ngân hàng liên kết với DNSE để hạch toán tự động 24/7
Hiện tại DNSE đã liên kết để hạch toán tiền tự động 24/7 với các giao dịch nộp tiền vào các ngân hàng sau:
  • VPB: Số định danh 00229[Số tiểu khoản KH]
  • MB: Số định danh DNSE[Số tiểu khoản KH]
  • BIDV: Số định danh 96229[Số tiểu khoản KH]
  • VIB, Sacombank và VietA Bank: Số định danh PAY2DN[Số tiểu khoản KH]
  • Vietcombank, Vietinbank theo hình thức nộp tiền chứng khoán từ tài khoản ngân hàng Vietcombank/Vietinbank của KH (Nộp tiền theo hình thức này KH có thể sẽ mất phí dịch vụ theo biểu phí của ngân hàng).
(Lưu ý: Với Khách hàng chuyển khoản từ một số ngân hàng không cho nhập STK có chữ KH vui lòng lựa chọn nộp tiền vào ngân hàng VPBank/BIDV để có trải nghiệm tốt nhất)
Cách 2: Chuyển khoản 24/7 tới số tài khoản tổng của DNSE tại các ngân hàng trong danh sách (hạch toán trong giờ làm việc)

Lưu ý:
  • Giao dịch rút tiền tại DNSE được thực hiện 24/7 với các lệnh rút tiền dưới 500 triệu đồng.
  • DNSE miễn phí rút tiền (chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán về tài khoản ngân hàng) cho toàn bộ khách hàng DNSE.

Copy link
On this page
I. NỘP TIỀN
II. RÚT TIỀN
III. ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN