Hướng dẫn Giao dịch tiền

I. NỘP TIỀN

Cách 1: Chuyển khoản 24/7 tới các ngân hàng liên kết với DNSE để hạch toán tự động 24/7

Hiện tại DNSE đã kết nối thu hộ để hệ thống hạch toán tiền tự động 24/7 với các giao dịch nộp tiền vào các ngân hàng thông qua Tài khoản định danh/hình thức nộp tiền chứng khoán như sau:

Chú thích:

(1) Chuyển thường: Chuyển tiền không qua Napas (Chuyển qua Citad, Song phương, trực tiếp tại quầy giao dịch) hoặc lệnh chuyển tiền có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên.

(2) Chuyển nhanh 24/7: Chuyển nhanh 24/7 qua Napas hoặc lệnh chuyển tiền có giá trị từ 499.999.999 đồng trở xuống.

(3) Chuyển tiền chứng khoán: Là hình thức nộp tiền chứng khoán từ tài khoản ngân hàng và tiền sẽ đi nội bộ từ ngân hàng của Khách hàng tới tài khoản ngân hàng tương ứng của DNSE. Nộp tiền theo hình thức này KH có thể sẽ phát sinh phí dịch vụ theo biểu phí của ngân hàng.

(4) Nội bộ: Là hình thức chuyển tiền cùng hệ thống ngân hàng từ tài khoản ngân hàng của Khách hàng tới tài khoản của DNSE trong danh sách trên.

Lưu ý:

  1. Với Ngân hàng không được nhập số tài khoản có chữ, KH vui lòng lựa chọn nộp tiền vào ngân hàng VPBank/BIDV để có trải nghiệm tốt nhất.

  2. KH có thể sử dụng bất cứ ngân hàng nào của Quý khách để nộp tiền vào các ngân hàng DNSE kết nối thu hộ trong danh sách trên.

Cách 2: Chuyển khoản tới số tài khoản tổng của DNSE tại các ngân hàng trong danh sách (hạch toán trong giờ làm việc)

II. RÚT TIỀN

Lưu ý:

  • Giao dịch rút tiền tại DNSE được thực hiện 24/7 với các lệnh rút tiền dưới 500 triệu đồng.

  • DNSE miễn phí rút tiền (chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán về tài khoản ngân hàng) cho toàn bộ khách hàng DNSE.

III. ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN

Last updated