Nộp/Rút cọc của Deal

1. Nộp cọc vào Deal

Tính năng nộp cọc vào deal giúp tăng số tiền ký quỹ từ đó làm tăng tỷ lệ ký quỹ thực tế của deal đang mở.

1.1. Thực hiện trên app

Bước 1: Tại màn hình Sở hữu, chọn tab Phái sinh, nhấn vào dấu cộng của deal cần nộp, nhập số tiền cần nộp, chọn Nộp thêm cọc

Bước 2: KH nhấn Xác nhận để hoàn tất giao dịch.

Tại màn hình tin nhắn giao dịch tiền, KH cũng sẽ nhận được tin thông báo nộp cọc vào deal thành công.

1.2. Thực hiện trên web

Bước 2: Chọn Nộp cọc, nhập số tiền cần nộp, kiểm tra lại các thông tin và chọn Tiếp tục. Chọn Xác nhận để hoàn tất giao dịch.

Nộp tiền vào deal thành công KH sẽ nhận được thông báo popup trên màn hình và thông báo ở phần Tin nhắn - Giao dịch tiền. Tỷ lệ thực tế Deal sẽ tăng lên.

2. Rút cọc của Deal

2.1. Thực hiện trên app

Bước 1: Tại màn hình Sở hữu, chọn tab Phái sinh, nhấn vào dấu cộng của deal cần nộp Chọn Rút cọc, nhập số tiền cần nộp, chọn Rút cọc từ Deal

Tại màn hình tin nhắn giao dịch tiền, KH cũng sẽ nhận được tin thông báo rút cọc từ deal thành công.

2.2. Thực hiện trên web

Bước 2: Chọn Rút cọc, nhập số tiền cần nộp, kiểm tra lại các thông tin và chọn Tiếp tục. Chọn Xác nhận để hoàn tất giao dịch.

Rút tiền từ deal thành công KH sẽ nhận được thông báo popup trên màn hình và thông báo ở phần Tin nhắn - Giao dịch tiền. Tỷ lệ thực tế Deal sẽ giảm đi.

Last updated