Hướng dẫn sử dụng DNSE Pro Club

1. Thực hiện trên App

Để xem hạng Star, đăng nhập vào app Entrade X, tại màn hình trang chủ chọn biểu tượng DNSE Pro Club hoặc Menu -> ấn chọn hạng Star

Để xem Hành trình hạng Star -> chọn biểu tượng hạng

Để xem Lịch sử Star, chọn Lịch sử Star -> nhập thời gian kiểm tra

Để xem danh sách quà tặng, chọn Quà của bạn

Sau khi giao dịch chứng khoán thành công, hệ thống sẽ gửi thông báo cộng điểm/tích lũy Star tại mục Tin nhắn -> Quà tặng Ưu đãi -> chọn Xem chi tiết

2. Thực hiện trên Web

Để xem hạng Star, đăng nhập tài khoản trên web Entrade X, tại góc trên cùng bên phải màn hình chọn biểu tượng hạng thành viên

Để xem Hành trình hạng Star -> chọn biểu tượng hạng

Để xem Lịch sử Star, chọn Lịch sử Star -> nhập thời gian kiểm tra

Sau khi giao dịch chứng khoán thành công, hệ thống sẽ gửi thông báo cộng điểm/tích lũy Star tại mục Tin nhắn -> Quà tặng Ưu đãi -> chọn Xem chi tiết

Last updated