ENTRADE X
Search
K

Qua Web

https://entradex.dnse.com.vn/
Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào tài khoản của mình trên web https://entradex.dnse.com.vn/, sau đó chọn Giao dịch tiền --> Chuyển tiền
Bước 2: Điền thông tin:
  • Chọn tiểu khoản chuyển tiền
  • Chọn ngân hàng nhận tiền
  • Điền số tiền cần rút
  • Nhấn tiếp tục
(Tại bước này, KH có thể Ứng tiền để rút nếu có tiền bán chờ về)
Bước 3: Xác nhận giao dịch.
Nhập mã OTP được gửi tới số điện thoại hoặc lấy mã Smart OTP trên ứng dụng Entrade X và chọn “Xác nhận” để thực hiện giao dịch.
Lưu ý:
  • Giao dịch rút tiền tại DNSE được thực hiện 24/7 với các lệnh rút tiền dưới 500 triệu đồng.
  • DNSE miễn phí rút tiền (chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán về tài khoản ngân hàng) cho toàn bộ khách hàng DNSE