ENTRADE X
Search…
Qua Web
https://entradex.dnse.com.vn/
Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào tài khoản của mình trên web https://entradex.dnse.com.vn/, sau đó chọn Giao dịch tiền --> Chuyển tiền ra ngân hàng
Bước 2: Điền thông tin:
  • Chọn tiểu khoản chuyển tiền,
  • Chọn ngân hàng nhận tiền
  • Điền số tiền cần rút
  • Nhấn tiếp tục
(Tại bước này, KH có thể Ứng tiền để rút nếu có tiền bán chờ về)
Bước 3: Xác nhận giao dịch.
Nhập mã OTP được gửi tới số điện thoại hoặc lấy mã Smatt OTP trên ứng dụng Entrade X và chọn “Xác nhận” để thực hiện giao dịch.
Lưu ý:
  • Giao dịch rút tiền tại DNSE được thực hiện 24/7 với các lệnh rút tiền dưới 500 triệu đồng.
  • Phí và thuế rút tiền là 5.500 VNĐ cho một giao dịch.
Last modified 3mo ago
Copy link