Qua Web

https://entradex.dnse.com.vn/

Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào tài khoản của mình trên web https://entradex.dnse.com.vn/, sau đó chọn Giao dịch tiền -> Chuyển tiền

Bước 2: Chọn Chuyển tiền ra Ngân hàng, Điền thông tin:

  • Chọn Tiểu khoản chuyển tiền

  • Chọn ngân hàng nhận tiền

  • Điền số tiền cần rút

  • Nhấn Tiếp tục

(Tại bước này, KH có thể Ứng tiền để rút nếu có tiền bán chờ về)

Bước 3: Xác nhận giao dịch.

Nhập mã OTP được gửi tới số điện thoại hoặc lấy mã Smart OTP trên ứng dụng Entrade X và chọn Xác nhận để thực hiện giao dịch.

Lưu ý:

  • Giao dịch rút tiền tại DNSE được thực hiện 24/7 với các lệnh rút tiền dưới 500 triệu đồng.

  • DNSE miễn phí rút tiền (chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán về tài khoản ngân hàng) cho toàn bộ khách hàng DNSE

  • Đảm báo số dư còn lại trong tài khoản lớn hơn hoặc bằng 2000 đồng.

Last updated