Qua Web

Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào tài khoản của mình trên web https://trading.dnse.com.vn/, sau đó chọn Giao dịch tiền --> Chuyển tiền ra ngân hàng

Bước 2: Điền thông tin:

  • Chọn tiểu khoản chuyển tiền,

  • Chọn ngân hàng nhận tiền

  • Điền số tiền cần rút

  • Nhấn tiếp tục

(Tại bước này, KH có thể Ứng tiền để rút nếu có tiền bán chờ về)

Bước 3: Xác nhận giao dịch.

Nhập mã OTP được gửi tới số điện thoại hoặc lấy mã Smatt OTP trên ứng dụng Entrade X và chọn “Xác nhận” để thực hiện giao dịch.

Lưu ý:

  • Giao dịch rút tiền tại DNSE được thực hiện 24/7 với các lệnh rút tiền dưới 500 triệu đồng.

  • Phí và thuế rút tiền là 5.500 VNĐ cho một giao dịch.