Hủy yêu cầu thay đổi CMND/CCCD

Để thực hiện Hủy yêu cầu thay đổi thông tin CMND/CCCD, Khách hàng có thể thao tác trên app/web EntradeX

Lưu ý: Khách hàng có thể hủy yêu cầu thay đổi thông tin khi yêu cầu thay đổi chưa được gửi sang VSD.

a. Trên App Entrade X

Bước 1: Đăng nhập vào app Entrade X -> Chọn Menu -> Chọn Cá nhân

Bước 2: Tại phần Thông tin tài khoản mục Số CMND/CCCD -> chọn Hủy cập nhật

Bước 4: Chọn Xác nhận hủy -> Nhập mã Smart OTP

Hệ thống sẽ gửi thông báo kết quả thay đổi thông tin qua Email hoặc mục Tin nhắn trên app Entrade X.

b. Trên Web Entrade X

Bước 1: Đăng nhập tài khoản vào web Entrade X -> Chọn Menu -> chọn Cá nhân -> chọn Hủy cập nhật

Bước 2: Nhập mã Smart OTP -> chọn Xác nhận

Hệ thống sẽ gửi thông báo kết quả thay đổi thông tin qua Email hoặc mục Tin nhắn trên web Entrade X.

Last updated