Qua ứng dụng Entrade X

Video hướng dẫn TẠI ĐÂY

  • Bước 1: KH đăng nhập app, chọn tính năng Chuyển tiền -> Chuyển ra ngân hàng từ trang chủ hoặc từ trang thông tin tài khoản:

  • Bước 2: Chọn Tiểu khoản chuyển tiền, chọn Ngân hàng chuyển đến, nhập Số tiền và nhấn Tiếp tục. (Ở bước này KH có thể chọn Ứng tiền để ứng trước số tiền bán chờ về (nếu có). KH tìm hiểu về dịch vụ Ứng trước tiền bán tại đây.)

  • Bước 3: Đọc kỹ thông tin lệnh chuyển tiền và chọn xác nhận để nhận mã OTP qua SMS/Smart OTP

Lưu ý:

  • Giao dịch rút tiền tại DNSE được thực hiện 24/7 với các lệnh rút tiền dưới 500 triệu đồng.

  • DNSE miễn phí rút tiền (chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán về tài khoản ngân hàng) cho toàn bộ khách hàng DNSE

  • Đảm báo số dư còn lại trong tài khoản lớn hơn hoặc bằng 2000 đồng.

Last updated