ENTRADE X
Search…
Qua ứng dụng Entrade X
Video hướng dẫn TẠI ĐÂY
  • Bước 1: KH đăng nhập app, chọn tính năng Chuyển tiền --> Ra ngân hàng khác từ trang chủ hoặc từ trang thông tin tài khoản:
  • Bước 2: Chọn tiểu khoản chuyển tiền, chọn ngân hàng chuyển đến, nhập số tiền và nhấn tiếp tục. (Ở bước này KH có thể chọn Ứng tiền để ứng trước số tiền bán chờ về (nếu có). KH tìm hiểu về dịch vụ Ứng trước tiền bán tại đây.)
  • Bước 3: Đọc kỹ thông tin lệnh chuyển tiền và chọn xác nhận để nhận mã OTP qua SMS
Lưu ý:
  • Giao dịch rút tiền tại DNSE được thực hiện 24/7 với các lệnh rút tiền dưới 500 triệu đồng.
  • Phí và thuế rút tiền là 5.500 VNĐ cho một giao dịch.
Last modified 1mo ago
Copy link