ENTRADE X
Search…
⌃K

Sửa lệnh trên App

Bước 1: Lựa chọn lệnh cần sửa
  • Cách 1: Tại màn hình sổ lệnh, chọn lệnh bằng thao tác giữ và kéo sang trái
Cách 1: Tại màn hình sổ lệnh, KH chọn lệnh bằng thao tác giữ và kéo sang trái
  • Cách 2: Tại màn hình sổ lệnh, chạm vào lệnh cần sửa, chọn biểu tượng chiếc bút
Cách 2: Tại màn hình sổ lệnh, KH chạm vào lệnh cần sửa, chọn biểu tượng chiếc bút
Bước 2: Nhập giá và khối lượng cần điều chỉnh
Bước 3: Xác nhận lệnh sau khi điều chỉnh