ENTRADE X
Search
K
Comment on page

Cách 1: Nộp tiền hạch toán tự động 24/7

Chuyển khoản hạch toán tự động
Hiện tại DNSE đã liên kết để hạch toán tiền tự động 24/7 với các giao dịch nộp tiền vào các ngân hàng sau:
  • VPB: Số định danh 00229[Số tiểu khoản KH]
  • MB: Số định danh DNSE[Số tiểu khoản KH]
  • BIDV: Số định danh 96229[Số tiểu khoản KH]
  • VIB, Sacombank và VietA Bank: Số định danh PAY2DN[Số tiểu khoản KH]
  • Vietcombank, Vietinbank, BIDV theo hình thức nộp tiền chứng khoán từ tài khoản ngân hàng Vietcombank/Vietinbank của KH (Nộp tiền theo hình thức này KH có thể sẽ mất phí dịch vụ theo biểu phí của ngân hàng).
(Lưu ý: Với Khách hàng chuyển khoản từ một số ngân hàng không cho nhập STK có chữ KH vui lòng lựa chọn nộp tiền vào ngân hàng VPBank/BIDV để có trải nghiệm tốt nhất)
Khách hàng lựa chọn hướng dẫn ở một trong hai kênh giao dịch sau: