ENTRADE X
Search…
Cách 1: Nộp tiền hạch toán tự động 24/7
Chuyển khoản hạch toán tự động
Hiện tại DNSE đã liên kết thành công để hạch toán tiền tự động với các giao dịch nộp tiền vào 6 ngân hàng sau:
  • Vietcombank (theo hình thức nộp tiền chứng khoán từ tài khoản ngân hàng Vietcombank của Khách hàng
  • VIB, Sacombank và VietA Bank: Số định danh PAY2DN[Số tiểu khoản KH]
  • VPB: Số định danh 00229[Số tiểu khoản KH]
  • BIDV: Số định danh 96229[Số tiểu khoản KH]
Khách hàng lựa chọn hướng dẫn ở một trong hai kênh giao dịch sau:
Copy link