ENTRADE X
Search
K

Thay đổi thông tin

  1. 1.
    Ở màn hình Menu, Khách hàng có thể vào mục "Cài đặt" để thực hiện:
  • Đổi mật khẩu
  • Kích hoạt đăng nhập bằng vân tay/khuôn mặt
2. Để bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng thụ hưởng, Khách hàng có thể vào mục "Thông tin tài khoản" và chọn Cài đặt tài khoản ngân hàng
3. KH có nhu cầu thay đổi các thông tin cá nhân khác như: Thông tin chứng minh thư/căn cước công dân, thông tin liên lạc.... có thể thực hiện một trong các cách sau:
Thời gian làm việc: Từ 08h30 đến 17h30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. (Nghỉ trưa từ 12h00 đến 13h00)