Thay đổi thông tin

Ở màn hình thông tin Nhà đầu tư, Khách hàng có thể vào mục "Thông tin tài khoản" để thực hiện:

  • Đổi mật khẩu

  • Kích hoạt đăng nhập bằng vân tay/khuôn mặt

  • Bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng thụ hưởng

Link hướng dẫn

KH có nhu cầu thay đổi các thông tin cá nhân khác như: Thông tin chứng minh thư, thông tin liên lạc.... vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc Khách hàng của DNSE (02471089234) để được hỗ trợ.