ENTRADE X
Search
⌃K

Thay đổi thông tin

  1. 1.
    Ở màn hình Menu, Khách hàng có thể vào mục "Cài đặt" để thực hiện:
  • Đổi mật khẩu
  • Kích hoạt đăng nhập bằng vân tay/khuôn mặt
2. Để bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng thụ hưởng, Khách hàng có thể vào mục "Thông tin tài khoản" và chọn Cài đặt tài khoản ngân hàng
3. KH có nhu cầu thay đổi các thông tin cá nhân khác như: Thông tin chứng minh thư/căn cước công dân, thông tin liên lạc.... có thể thực hiện một trong các cách sau:
  • Liên hệ với bộ phận chăm sóc Khách hàng của DNSE (02471089234) để được hỗ trợ hoặc
  • Gửi mail đến địa chỉ [email protected] theo biểu mẫu:
- Tiêu đề: Thay đổi thông tin
- Nội dung: Số lưu ký + họ tên + thông tin cần thay đổi và thông tin hiện tại