Lấy STK định danh qua Web

Bước 1: Đăng nhập

Khách hàng đăng nhập vào tài khoản của mình trên web https://trading.dnse.com.vn/ và chọn tiểu khoản cần nộp tiền:

Bước 2: Chọn tính năng Giao dịch tiền --> Nộp tiền vào tiểu khoản:

Bước 3: Sao chép số tài khoản ở Hướng dẫn nộp tiền có cú pháp PAY2DN[Số tiểu khoản của khách hàng]

(Ví dụ: PAY2DN0001008899)

Lưu ý: Mỗi khách hàng là một số tài khoản định danh khác nhau nên Khách hàng không nên chia sẻ số tài khoản này để tránh nhầm lẫn cho người được chia sẻ

Bước 4: Chuyển tiền:

  • Đăng nhập Internet Banking hoặc Mobile Banking của Khách hàng ở bất kỳ ngân hàng nào.

  • Chọn chuyển khoản 24/7 và chọn ngân hàng chuyển đến là ngân hàng VIB.

  • Dán thông tin vừa copy ở bước 3 vào phần số tài khoản thụ hưởng trong Mobile Banking hoặc Internet Banking

(Nếu đăng nhập ở web trading, KH có thể tự soạn số tài khoản thụ hưởng với cấu trúc:

PAY2DN[Số tiểu khoản của khách hàng]

(Số tiểu khoản này khác với số tài khoản lưu ký. Ví dụ: PAY2DN0001008899)

  • Điền số tiền cần nộp

  • Sao chép nội dung chuyển khoản ở Entrade X và dán vào nội dung chuyển tiền của Internet Banking

Khách hàng có thể soạn nội dung theo cú pháp: [Số tiểu khoản] [Họ tên KH]

(Ví dụ: 0001008899 Nguyen Dai Nam)

Lưu ý: Khách hàng nhớ kiểm tra lại tên đơn vị thụ hưởng là Công ty CP CK Đại Nam và có thể chọn “Lưu thông tin người thụ hưởng” để tiện chuyển khoản cho những lần sau.

Sau khi hoàn thành 4 bước trên, Khách hàng chỉ cần quay lại tab Thông tin tài sản với biểu tượng ví để chờ tiền nổi là có thể giao dịch được ngay.

Tiền sẽ vào tài khoản trong vòng 1 phút (trong thời gian từ 07h sáng đến 07h tối các ngày trong tuần).

(Lưu ý: Với Khách hàng chuyển khoản từ VIB, PVCombank, SCB, Agribank vì ngân hàng không cho nhập số tài khoản thụ hưởng có chứa chữ nên KH có thể thực hiện theo cách 2: TẠI ĐÂY)