ENTRADE X
Search
K
Comment on page

Nộp tiền tự động qua STK trên Web Entrade X

Hiện tại DNSE đã liên kết để hạch toán tiền tự động 24/7 với các giao dịch nộp tiền vào các ngân hàng sau:
  • VPB: Số định danh 00229[Số tiểu khoản KH]
  • MB: Số định danh DNSE[Số tiểu khoản KH]
  • BIDV: Số định danh 96229[Số tiểu khoản KH]
  • VIB, Sacombank và VietA Bank: Số định danh PAY2DN[Số tiểu khoản KH]
  • Vietcombank, Vietinbank, BIDV theo hình thức nộp tiền chứng khoán từ tài khoản ngân hàng Vietcombank/Vietinbank của KH (Nộp tiền theo hình thức này KH có thể sẽ mất phí dịch vụ theo biểu phí của ngân hàng).
(Lưu ý: Với Khách hàng chuyển khoản từ một số ngân hàng không cho nhập STK có chữ KH vui lòng lựa chọn nộp tiền vào ngân hàng VPBank/BIDV để có trải nghiệm tốt nhất)
Bước 1: Đăng nhập, chọn giao dịch
Khách hàng đăng nhập vào tài khoản của mình trên web https://entradex.dnse.com.vn/ và chọn các tab: Giao dịch tiền --> Nộp tiền
Bước 2: Chọn tiểu khoản nộp và Sao chép số tài khoản nhận tiền
Sao chép số tài khoản ở Hướng dẫn nộp tiền ở app Entrade X (hình minh họa là nộp tiền vào ngân hàng VIB)
Lưu ý: Mỗi khách hàng là một số tài khoản định danh khác nhau nên Khách hàng không nên chia sẻ số tài khoản này để tránh nhầm lẫn cho người được chia sẻ
Bước 3: Chuyển tiền:
  • Đăng nhập Internet Banking hoặc Mobile Banking của Khách hàng ở bất kỳ ngân hàng nào.
  • Chọn chuyển khoản 24/7 và chọn ngân hàng chuyển đến là ngân hàng đã được liên kết KH vừa chọn
  • Dán thông tin vừa copy ở bước 3 vào phần số tài khoản thụ hưởng trong Mobile Banking hoặc Internet Banking
  • Điền số tiền cần nộp
  • Sao chép nội dung chuyển khoản ở Entrade X và dán vào nội dung chuyển tiền của Internet Banking
Lưu ý: Khách hàng có thể chọn “Lưu thông tin người thụ hưởng” để tiện chuyển khoản cho những lần sau.
Sau khi hoàn thành 4 bước trên, Tiền sẽ được hạch toán tự động 24/7 sau khi giao dịch được thực hiện thành công đến ngân hàng của DNSE.