ENTRADE X
Search…
Qua Web
https://entradex.dnse.com.vn/
  • Bước 1: KH chọn Tiện ích --> Nộp và Chuyển tiền
  • Bước 2: Chọn Chuyển tiền ra ngân hàng --> Ứng tiền
  • Bước 3: Điền thông tin và xác nhận: Màn hình hiển thị số tiền tối đa được ứng và KH có thể xem chi tiết phí ứng từng ngày. Sau đó Khách hàng chọn tiếp tục để nhập mã OTP và xác nhận
Copy link