ENTRADE X
Search…
Qua Web
https://entradex.dnse.com.vn/
  • Bước 1: KH chọn Giao dịch tiền --> Chuyển tiền ra ngân hàng
  • Bước 2: Chọn "Ứng tiền"
  • Bước 3: Điền thông tin và xác nhận: Màn hình hiển thị số tiền tối đa được ứng và KH có thể xem chi tiết phí ứng từng ngày. Sau đó Khách hàng chọn tiếp tục để nhập mã OTP và xác nhận
Last modified 1mo ago
Copy link