I. Liên kết Tài khoản Chứng khoán với Tài khoản Thanh toán

1. Thực hiện trên App

Bước 1: Tại Menu -> chọn Liên kết ngân hàng để thiết lập kết nối đến Ngân hàng BIDV

Bước 2: Khách hàng lần đầu cần thực hiện liên kết Tài khoản Chứng khoán với Tài khoản Thanh toán Ngân hàng trước.

  • Chọn Liên kết với BIDV -> kiểm tra thông tin định danh của Khách hàng trên EntradeX -> chọn Tiếp tục

  • Khách hàng cần đảm bảo các thông tin: Họ và tên, Số điện thoại, Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân trùng khớp với thông tin KH dùng để mở tài khoản tại ngân hàng. Nếu không trùng khớp thì cần thay đổi thông tin trước khi thực hiện liên kết.

  • Hệ thống sẽ chuyển hướng Khách hàng sang màn hình trang Website của BIDV -> thực hiện điền các thông tin xác thực tại BIDV -> tích chọn "Tôi đồng ý với các điều khoản điều kiện dịch vụ thanh toán của BIDV" -> chọn Kết nối

  • Sau khi xác thực thành công thông tin tại BIDV, hệ thống sẽ chuyển hướng về lại giao diện của EntradeX và hiển thị trạng thái ngân hàng đã liên kết thành công.

2. Thực hiện trên Web

Bước 1: Tại thanh Menu chọn mục Giao dịch tiền -> chọn Liên kết ngân hàng để thiết lập kết nối đến Ngân hàng BIDV

Bước 2: Khách hàng lần đầu cần thực hiện liên kết Tài khoản Chứng khoán với Tài khoản Thanh toán Ngân hàng trước.

  • Chọn Liên kết với BIDV -> kiểm tra thông tin định danh của KH trên EntradeX -> chọn Tiếp tục

  • Khách hàng cần đảm bảo các thông tin: Họ và tên, Số điện thoại, Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân trùng khớp với thông tin KH dùng để mở tài khoản tại ngân hàng. Nếu không trùng khớp thì cần thay đổi thông tin trước khi thực hiện liên kết.

  • Hệ thống sẽ chuyển hướng Khách hàng sang màn hình trang Website của BIDV -> điền các thông tin xác thực tại BIDV.

  • Sau khi xác thực thành công thông tin tại BIDV, hệ thống sẽ chuyển hướng về lại giao diện của EntradeX và hiển thị trạng thái ngân hàng đã liên kết thành công.

Last updated