ENTRADE X
Search
K
Comment on page

Hướng dẫn đăng ký TK phái sinh

Phái sinh
Bước 1: Tại menu Trang chủ tại app Entrade X hoặc web https://entradex.dnse.com.vn/, Khách hàng nhấn vào "Xem chi tiết" tại banner Giao dịch phái sinh.
Khách hàng sẽ được cung cấp các thông tin về sản phẩm, vui lòng chọn "Đăng ký phái sinh" để đến bước tiếp theo.
Nhấn vào xem chi tiết và đăng ký phái sinh
Bước 2: Khách hàng đọc kỹ hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tại DNSE, sau đó tick Đồng ý điều khoản điều kiện của hợp đồng và chọn "Ký hợp đồng".
Nhấn vào ký hợp đồng
Bước 3: Khách hàng nhập mã OTP/Smart OTP và nhấn "Xác nhận"
Nhập mã OTP/Smart OTP và chọn Xác nhận
Bước 4: Khách hàng nhận được thông báo "Đăng ký giao dịch Phái sinh thành công" ngay trên màn hình. Đồng thời tại banner Giao dịch phái sinh, cũng hiện thông báo "Đăng ký Phái sinh thành công".
KH sẽ nhận được tin nhắn tại app khi kích hoạt tài khoản Phái sinh thành công.