Nộp tiền tự động qua STK trên App Entrade X

Hiện tại DNSE đã kết nối thu hộ để hệ thống hạch toán tiền tự động 24/7 với các giao dịch nộp tiền vào các ngân hàng thông qua Tài khoản định danh/hình thức nộp tiền chứng khoán như sau:

Chú thích:

(1) Chuyển thường: Chuyển tiền không qua Napas (Chuyển qua Citad, Song phương, trực tiếp tại quầy giao dịch) hoặc lệnh chuyển tiền có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên.

(2) Chuyển nhanh 24/7: Chuyển nhanh 24/7 qua Napas hoặc lệnh chuyển tiền có giá trị từ 499.999.999 đồng trở xuống.

(3) Chuyển tiền chứng khoán: Là hình thức nộp tiền chứng khoán từ tài khoản ngân hàng và tiền sẽ đi nội bộ từ ngân hàng của Khách hàng tới tài khoản ngân hàng tương ứng của DNSE. Nộp tiền theo hình thức này KH có thể sẽ phát sinh phí dịch vụ theo biểu phí của ngân hàng.

(4) Nội bộ: Là hình thức chuyển tiền cùng hệ thống ngân hàng từ tài khoản ngân hàng của Khách hàng tới tài khoản của DNSE trong danh sách trên.

Lưu ý:

  1. Với Ngân hàng không được nhập số tài khoản có chữ, KH vui lòng lựa chọn nộp tiền vào ngân hàng VPBank/BIDV để có trải nghiệm tốt nhất.

  2. KH có thể sử dụng bất cứ ngân hàng nào của Quý khách để nộp tiền vào các ngân hàng DNSE kết nối thu hộ trong danh sách trên.

Bước 1: Đăng nhập

Khách hàng đăng nhập tài khoản trên ứng dụng Entrade X -> chọn tính năng Nộp tiền ở Trang chủ hoặc ở trang Menu:

Bước 2: Lựa chọn tiểu khoản nhận tiền

Tại màn hình Nộp nhanh 24/7, chọn Tiểu khoản nộp tiền (nếu có)

Bước 3: Chọn tài khoản ngân hàng thụ hưởng

  • Sao chép số tài khoản ở Hướng dẫn nộp tiền (hình minh họa là nộp tiền vào ngân hàng VPB)

Lưu ý: Mỗi khách hàng là một số tài khoản định danh khác nhau do đó, Khách hàng không nên chia sẻ số tài khoản này để tránh nhầm lẫn cho người được chia sẻ

KH có thể chọn Nộp nhanh 24/7 để tiền được hạch toán tự động

Hoặc lựa chọn nộp Trong giờ GD, tiền sẽ được duyệt trong vòng 15 phút trong giờ giao dịch.

Bước 4: Chuyển tiền:

  • Đăng nhập Internet Banking hoặc Mobile Banking của Khách hàng ở bất kỳ ngân hàng nào

  • Chọn chuyển khoản 24/7 và chọn ngân hàng chuyển đến là ngân hàng đã được liên kết KH vừa chọn

  • Dán thông tin vừa sao chép ở bước 3 vào phần số tài khoản thụ hưởng trong Mobile Banking hoặc Internet Banking

  • Điền số tiền cần nộp

  • Sao chép nội dung chuyển khoản ở Entrade X và dán vào nội dung chuyển tiền của Internet Banking

Lưu ý: Khách hàng có thể chọn “Lưu thông tin người thụ hưởng” để tiện chuyển khoản cho những lần sau.

Sau khi hoàn thành 4 bước trên, Tiền sẽ được hạch toán tự động 24/7 sau khi giao dịch được thực hiện thành công đến ngân hàng của DNSE.

Lưu ý: Với lệnh chuyển tiền thực hiện vào đúng thời điểm DNSE chạy hệ thống xử lý cuối ngày (khoảng từ 17h - 20h ngày làm việc) thì tiền có thể sẽ được tự động hạch toán sau khi thời gian chạy hệ thống kết thúc.

Last updated