ENTRADE X
Search
K

I. Thay đổi email

Để thực hiện thay đổi email, Khách hàng có thể tự thực hiện trên App hoặc Web Entrade X

1. Trên App Entrade X

Chọn Menu -> chọn Cá nhân -> chọn Sửa tại phần Email
Nhập thông tin tại Email mớiMật khẩu -> chọn Tiếp tục. Hệ thống sẽ gửi mail xác thực về địa chỉ email mới của KH
KH vào Hộp thư mail cá nhân để thực hiện Xác nhận Email

2. Trên Web Entrade X

KH chọn biểu tượng góc phải trên cùng màn hình -> chọn Số tiểu khoản
Chọn Sửa tại phần Email
Nhập thông tin tại Email mớiMật khẩu -> chọn Xác nhận. Hệ thống sẽ gửi mail xác thực về địa chỉ mail mới của KH
KH vào Hộp thư mail cá nhân để thực hiện Xác nhận Email