Đặt lệnh Phái Sinh trên App

I. Đặt lệnh thường

KH có thể tìm kiếm mã hợp đồng quan tâm để đặt lệnh tại ô tìm kiếm.

KH có thể lựa chọn loại lệnh muốn thực hiện và điền giá (đối với lệnh LO), khối lượng sau đó chọn "Mua" hoặc "Bán". Thông tin chi tiết các loại lệnh, KH xem hướng dẫn Các loại lệnh trên thị trường.

Lưu ý:

  • Giá đặt: Giá cổ phiếu ghi theo định dạng được hiển thị là 1 chữ số sau dấu phảy.

  • Khối lượng: Từ 1 đến 500 hợp đồng/lệnh (Phần cọc còn lại là số tiền tối đa khách hàng có thể sử dụng mua hợp đồng phái sinh). Giới hạn vị thế với nhà đầu tư cá nhân là 5,000 hợp đồng và nhà đầu tư tổ chức là 10,000 hợp đồng.

KH có thể theo dõi trạng thái của lệnh tại màn hình Sổ lệnh. KH có thể chọn hủy lệnh theo nhu cầu

II. Đặt lệnh điều kiện phái sinh

Stop Order là lệnh mua hoặc bán tại mức giá xác định trước. Khi giá thị trường thỏa mãn mức giá điều kiện đã cài đặt, lệnh sẽ được kích hoạt và tự động gửi vào sàn.

Khách hàng sau khi chọn mã cổ phiếu ở danh mục hoặc gõ vào ô tìm kiếm, chọn tab "Lệnh điều kiện"

KH thao tác:

  • Điền giá điều kiện (khi giá ≥ hoặc ≤)

  • Chọn loại lệnh kích hoạt: LO, MTL

  • Điền giá đặt

  • Điền khối lượng

  • Thời gian hết ngày: Giờ và ngày cụ thể

  • Chọn lệnh mua/bán

  • Đảm bảo cọc còn lại thỏa mãn giá trị lệnh đặt

VD trên hình: Lệnh điều kiện Mua 1 hợp đồng mã VN30F2403 tỷ lệ cọc 18.48%, giá đặt 1195, giá stop 1190, thời hạn đến 14:30 ngày 31/01/2024. Diễn giải: Khi giá thị trường lớn hơn hoặc bằng 1190, hệ thống sẽ kích hoạt và gửi lên sàn lệnh Mua 1 hợp đồng mã VN30F2403 lệnh LO giá 1195.

KH chọn tiếp tục và Nhập mã xác thực OTP được gửi qua SMS hoặc lấy mã SmartOTP trên app EntradeX để xác nhận lệnh.

Ngay sau khi đặt lệnh thành công, lệnh sẽ được vào sổ lệnh điều kiện với trạng thái Chờ kích hoạt. KH có thể chọn hủy lệnh đã đặt. Khi giá trên thị trường thỏa mãn điều kiện của lệnh điều kiện thì lệnh sẽ chuyển từ trạng thái Chờ kích hoạt sang Đã kích hoạt tại sổ lệnh điều kiện. Lệnh điều kiện sẽ được kích hoạt trong phiên liên tục. Khi lệnh điều kiện được kích hoạt, tại sổ lệnh sẽ có 1 lệnh với mức giá đặt và khối lượng tương đương với lệnh điều kiện có trạng thái Chờ khớp.

Last updated