IV. Thay đổi thông tin CMND/CCCD

Lưu ý:

  • Việc thay đổi thông tin bằng hình thức online chỉ áp dụng cho Khách hàng Cá nhân Trong nước.

  • Khách hàng Cá nhân Nước ngoài/Tổ chức Nước ngoài/Tổ chức Trong nước có nhu cầu thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ tới DNSE để được hướng dẫn

a. Thực hiện trên App Entrade X

b. Thực hiện trên Web Entrade X

Last updated