Qua ứng dụng EntradeX

  • Bước 1: Đăng nhập Entrade X, chọn "Chuyển tiền -> Chuyền tiền ra ngân hàng"

  • Bước 2: Chọn "Ứng tiền"

  • Bước 3: Điền thông tin và xác nhận: Màn hình hiển thị số tiền tối đa được ứng và KH có thể xem chi tiết phí ứng từng ngày. Sau đó, KH chọn Tiếp tục để nhập mã OTP và Xác nhận.

Last updated