Nộp cọc phái sinh

Ký quỹ là khoản tiền đặt cọc nhà đầu tư phải nộp để tham gia giao dịch chứng khoán phái sinh, đóng vai trò đảm bảo khả năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Lưu ý: - Thời gian có thể nộp cọc 24/7. Tiền cọc được VSD duyệt ngay trong giờ giao dịch hoặc vào 8:00 phiên tiếp theo nếu nộp sau giờ giao dịch - Số tiền có thể nộp đã bao gồm phí - Số tiền nộp cọc = Tỷ lệ cọc * giá thị trường * hệ số nhân * khối lượng hợp đồng

Ví dụ:

  • Tỷ lệ cọc là 18.48%

  • Khối lượng hợp đồng: 01 HĐ

  • Giá thị trường: 1120 điểm

  • Hệ số nhân: 100,000VNĐ

=> Số tiền nộp cọc = 18.48% * 01 HĐ * 1120 * 100.000 = 20.697.600 đồng

1. Nộp cọc trên app

Bước 1: Tại màn hình Menu, KH nhấn vào mục "Giao dịch tiền phái sinh" và chọn "Nộp cọc"

1.1. Nộp cọc từ TKCK

KH chọn gói vay và điền số tiền nộp. KH nhấn Tiếp tục Xác nhận để hoàn tất giao dịch.

1.2. Nộp cọc từ ngân hàng

KH có thể nộp cọc trực tiếp từ mã QR hoặc chuyển khoản đến số tài khoản ngân hàng kèm nội dung trong hướng dẫn.

Sau khi nộp tiền thành công, KH sẽ nhận được tin nhắn ở mục Tin nhắn - phần Giao dịch tiền

KH có thể tìm mã hợp đồng đang quan tâm và đặt lệnh giao dịch.

2. Nộp cọc trên web

Bước 2: KH chọn tiểu khoản nộp tiền, gói vay và điền số tiền nộp. KH nhấn Tiếp tục Xác nhận để hoàn tất giao dịch.

Sau khi nộp tiền thành công, KH sẽ nhận được popup ngay trên màn hình và thông báo thành công ở mục Tin nhắn - phần Giao dịch tiền

Last updated