ENTRADE X
Search
K

Hướng dẫn đổi mật khẩu

Trong quá trình sử dụng tài khoản, KH nên thường xuyên thay đổi mật khẩu của mình để đảm bảo tính bảo mật thông tin, hạn chế việc có thể bị rò rỉ thông tin và thất thoát tài sản. KH có thể thực hiện thay đổi mật khẩu nhanh chóng trên App và Web Entrade X.
Lưu ý: Mật khẩu cần tối thiểu 8 ký tự. KH nên lựa chọn mật khẩu bao gồm chữ hoa, chữ thường, kí tự số và không nên sử dụng các thông tin cá nhân dễ nhận biết.

Đổi mật khẩu trên App Entrade X

KH vào Menu -> chọn Cài đặt -> chọn Đổi mật khẩu -> nhập Mật khẩu cũ 02 lần mật khẩu mới -> chọn Lưu mật khẩu

Đổi mật khẩu trên Web Entrade X

KH chọn biểu tượng góc phải trên cùng màn hình -> chọn Số tiểu khoản
Chọn Đổi mật khẩu
Nhập mật khẩu cũ và nhập 02 lần mật khẩu mới -> chọn Xác nhận
Thay đổi mật khẩu thành công, Khách hàng đăng nhập bằng mật khẩu mới để giao dịch