ENTRADE X
Search
K

Hướng dẫn đổi mật khẩu

Trong quá trình sử dụng tài khoản, KH nên thường xuyên thay đổi mật khẩu của mình để đảm bảo bảo mật thông tin, hạn chế việc có thể bị rò rỉ thông tin và thất thoát tài sản.
Lưu ý: Mật khẩu cần tối thiểu 8 ký tự. KH nên lựa chọn mật khẩu bao gồm chữ hoa, chữ thường, kí tự số và không nên sử dụng các thông tin cá nhân dễ nhận biết.
KH có thể nhanh chóng thực hiện thay đổi mật khẩu trên Ứng dụng di động và Web Entrade X theo hướng dẫn dưới đây:
Để đổi mật khẩu trên Web EntradeX, KH có thể thực hiện tương tự như trên: