Cá nhân

Khách hàng chọn vào biểu tượng đại diện có tên Cá nhân để xem thông tin cá nhân của Tài khoản gồm:

  • Thông tin CMND/CCCD: Số, ngày cấp, nơi cấp

  • Địa chỉ

  • Số điện thoại

  • Email

Khách hàng có thể lựa chọn thêm một số thao tác ở phần này:

  • Sửa email cá nhân

  • Thêm thông tin tài khoản ngân hàng

  • Xem hợp đồng điện tử (Với KH ký hợp đồng điện tử từ 01/04/2021)

Last updated