ENTRADE X
Search
K

Cá nhân

Khách hàng chọn vào biểu tượng đại diện có tên Cá nhân để xem thông tin cá nhân của Tài khoản gồm:
  • Thông tin CMND/CCCD: Số, ngày cấp, nơi cấp
  • Địa chỉ
  • Số điện thoại
  • Email
Khách hàng có thể lựa chọn thêm một số thao tác ở phần này:
  • Sửa email cá nhân
  • Thêm thông tin tài khoản ngân hàng
  • Xem hợp đồng điện tử (Với KH ký hợp đồng điện tử từ 01/04/2021)