Danh mục Cổ phiếu theo dõi

Tại màn hình danh mục, Nhà đầu có thể thiết kế xây dựng danh mục cổ phiếu theo dõi theo nhu cầu và sở thích cá nhân.

Bắt đầu từ việc tìm kiếm mã cố phiếu trên ô tìm kiếm, nhà đầu tư sau đó có thể chọn “theo dõi” để bổ sung cổ phiếu vào danh mục ưa thích.

Nhà đầu tư có thể thực hiện xem chi tiết mã cổ phiếu sau khi thêm mã đó vào danh mục theo dõi bằng cách nhấn vào dòng hiển thị mã cổ phiếu trên danh mục.

Hiện tại, EnTrade X hỗ trợ nhà đầu tư tìm kiếm và theo dõi tất cả các mã cổ phiếu đã được niêm yết trên 3 sàn HNX, HSX và UPCOM. Top tìm kiếm: Top cổ phiếu có số lượng tìm kiếm cao nhất Top KLGD: Top cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất trong phiên Phái sinh: 4 HĐTL chỉ số VN30

Nhà đầu tư có thể phân nhóm danh mục cổ phiếu bằng cách tạo các danh mục theo dõi khác nhau. EnTrade X hiện hỗ trợ nhà đầu tư tạo tối đa 5 danh mục, giúp nhà đầu tư thuận tiện cho quá trình theo dõi và giao dịch. Các thông tin của cổ phiếu ở mục này gồm: Tên cổ phiếu, sàn giao dịch, giá khớp, khối lượng giao dịch, tỉ lệ/giá trị tăng giảm trong phiên.

Mặc định hiển thị của thứ tự các mã cổ phiểu trong danh mục theo dõi sẽ theo thứ tự thời gian các mã được bổ sung vào danh mục. Entrade X hỗ trợ nhà đầu tư sắp xếp danh mục theo sắp xếp tăng giảm giữa các giá trị giá khớp, tỉ lệ tăng giảm (%, điểm tăng giảm) và tổng KL giao dịch.

Last updated