ENTRADE X
Search…
Màn hình Menu
Menu Screen
Tại màn hình Menu, KH thấy các thông tin sau:
 • Thông tin chính:
  • Chủ tài khoản
  • Số tài khoản lưu ký
  • Lựa chọn tiểu khoản giao dịch (SpaceX hoặc Rocket) SpaceX/Plus Cash/Premier Cash: là tiểu khoản để người dùng giao dịch thường (giao dịch bằng tiền mặt) RocketX/Plus Margin/Premier Margin: Tiểu khoản để người dùng lựa chọn khi giao dịch ký quỹ (giao dịch bằng tiền vay margin) *Khách hàng có thể lựa chọn tiểu khoản mặc định để lưu lại cho những lần đăng nhập tiếp theo.
 • Thông tin Tài khoản: Toàn bộ thông tin cá nhân của tài khoản
 • Smart OTP: mã xác thực giao dịch ngay trên Ứng dụng
 • Nộp tiền: Sao chép số tài khoản định danh để nộp tiền vào tài khoản chứng khoán)
 • Chuyển tiền: Thực hiện thao tác chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán ra tài khoản ngân hàng NĐT đã đăng ký hoặc sang tiểu khoản khác cùng thuộc tài khoản của Khách hàng
 • Chuyển chứng khoán: Thực hiện thao tác chuyển chứng khoán giữa các tiểu khoản thuộc tài khoản của KH.
 • Tra cứu lịch sử: khớp lệnh, giao dịch tiền, báo cáo lãi lỗ
 • Danh sách các gói SPDV tài khoản đang sử dụng.
 • Hướng dẫn sử dụng: Toàn bộ hướng dẫn sử dụng các tính năng của ứng dụng Entrade X sẽ được cập nhật ở trang này
 • Đăng xuất.
Copy link