Hủy yêu cầu thay đổi địa chỉ

Để thực hiện hủy yêu cầu thay đổi địa chỉ, Khách hàng có thể tự thực hiện trên app Entrade X theo hướng dẫn bên dưới:

Bước 1: Đăng nhập vào app Entrade X -> Chọn Menu -> Chọn Cá nhân

Bước 2: Tại phần Thông tin tài khoản mục Địa chỉ -> chọn Hủy cập nhật

Nếu yêu cầu đã được gửi đến VSD, Hệ thống sẽ hiển thị thông báo trạng thái “VSD đang duyệt yêu cầu” -> Khách hàng không thực hiện Hủy yêu cầu

Bước 3: Nếu yêu cầu chưa được gửi đến VSD, Hệ thống sẽ hiển thị màn hình thông báo -> chọn Xác nhận hủy -> nhập mã Smart OTP

Bước 6: Gửi yêu cầu hủy cập nhật thành công. Hủy yêu cầu cập nhật không thành công sẽ gửi thông báo tại phần Email hoặc Tin nhắn -> Thông báo cập nhật

Last updated