Thay đổi địa chỉ

Để thực hiện cập nhật thông tin địa chỉ, Khách hàng có thể tự thực hiện trên app Entrade X theo hướng dẫn bên dưới:

Bước 1: Đăng nhập vào app Entrade X -> Chọn Menu -> Chọn Cá nhân

Bước 2: Tại phần Thông tin tài khoản mục Địa chỉ -> chọn Sửa

Bước 3: Nhập thông tin địa chỉ mới -> chọn Cập nhật địa chỉ

Bước 5: Nhập mã Smart OTP

Bước 6: Gửi yêu cầu cập nhật thành công. DNSE sẽ phê duyệt thông tin trong vòng 05-07 ngày làm việc.

Hệ thống sẽ gửi thông báo kết quả thay đổi thông tin qua Email hoặc mục Tin nhắn trên app Entrade X.

Last updated