ENTRADE X
Search
⌃K

Nghĩa vụ thanh toán cuối ngày

Cuối ngày, KH sẽ nhận được tin nhắn thông báo nghĩa vụ thanh toán cuối ngày (bao gồm lỗ và các khoản phí thuế).
  • Trường hợp 1: Tài khoản cơ sở có tiền mặt lớn hơn nghĩa vụ thanh toán cuối ngày -> KH không cần thực hiện nộp tiền vào tài khoản. Hệ thống sẽ tự động nộp từ tài khoản cơ sở sang tài khoản phái sinh
  • Trường hợp 2: Tài khoản cơ sở có tiền mặt nhỏ hơn nghĩa vụ thanh toán cuối ngày -> KH nộp tiền vào tài khoản cơ sở. Hướng dẫn nộp tiền cơ sở tại đây.
Lưu ý: KH sẽ cần nộp bổ sung tiền vào tài khoản cơ sở trước 8h sáng ngày giao dịch tiếp theo.
  • Trường hợp 8h sáng ngày giao dịch tiếp theo mà tài khoản cơ sở không có tiền thì hệ thống sẽ tự động rút ký quỹ từ VSD để thực hiện nghĩa vụ.
  • Số tiền rút ký quỹ sẽ bao gồm 5,500đ phí rút