ENTRADE X
Search
⌃K

Nộp tiền vào Deal

Bước 1: Tại màn hình Sở hữu, chọn tab "Phái sinh", nhấn vào dấu cộng của deal cần nộp
Bước 2: Nhập số tiền cần nộp, chọn "Nộp thêm cọc"
Bước 3: KH nhấn Xác nhận để hoàn tất giao dịch.
Tại màn hình tin nhắn, KH cũng sẽ nhận được tin thông báo nộp cọc vào deal thành công