ENTRADE X
Search
K

Nộp tiền vào Deal

  1. 1.
    Thực hiện trên app
Bước 1: Tại màn hình Sở hữu, chọn tab "Phái sinh", nhấn vào dấu cộng của deal cần nộp
Bước 2: Nhập số tiền cần nộp, chọn "Nộp thêm cọc"
Bước 3: KH nhấn Xác nhận để hoàn tất giao dịch.
Tại màn hình tin nhắn, KH cũng sẽ nhận được tin thông báo nộp cọc vào deal thành công
  1. 2.
    Thực hiện trên web
Bước 1: Tại màn hình tab Đặt lệnh, click vào dấu cộng
của deal cần nộp
Bước 2: Nhập số tiền cần nộp, nhấn Tiếp tục. Sau đó KH chọn Xác nhận để hoàn tất giao dịch
KH sẽ nhận được thông báo popup trên màn hình và thông báo ở phần Tin nhắn - Giao dịch tiền