ENTRADE X
Search
⌃K

Nộp tiền vào tài khoản phái sinh

Bước 1: Tại màn hình Menu, KH nhấn vào mục "Giao dịch tiền phái sinh" và chọn "Nộp cọc"
Bước 2: KH chọn tiểu khoản nộp tiền, gói vay và điền số tiền nộp. KH nhấn Tiếp tục và Xác nhận để hoàn tất giao dịch.
Lưu ý: - Thời gian nộp cọc từ 8h30 đến 16h00 các ngày giao dịch
- Số tiền có thể nộp đã bao gồm phí
Sau khi nộp tiền thành công, KH sẽ nhận được tin nhắn ở mục Tin nhắn - phần Giao dịch tiền
KH có thể tìm mã hợp đồng đang quan tâm và đặt lệnh giao dịch.