ENTRADE X
Search
K
Comment on page

Nộp tiền vào tài khoản phái sinh

Ký quỹ là khoản tiền đặt cọc nhà đầu tư phải nộp để tham gia giao dịch chứng khoán phái sinh, đóng vai trò đảm bảo khả năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
Lưu ý: - Thời gian nộp cọc từ 8h00 đến 16h00 các ngày giao dịch - Số tiền có thể nộp đã bao gồm phí - Số tiền nộp cọc = Tỷ lệ cọc * giá thị trường * hệ số nhân * khối lượng hợp đồng
Ví dụ: Tỷ lệ cọc là 18.48%, giá thị trường = 1120 điểm, hệ số nhân = 100,000VND, khối lượng hợp đồng = 1 thì số tiền nộp cọc = 18.48% * 01 HĐ * 1120 * 100.000 = 20.697.600 đồng
Nộp cọc trên app
Bước 1: Tại màn hình Menu, KH nhấn vào mục "Giao dịch tiền phái sinh" và chọn "Nộp cọc"
Bước 2: KH chọn tiểu khoản nộp tiền, gói vay và điền số tiền nộp. KH nhấn Tiếp tục và Xác nhận để hoàn tất giao dịch.
Sau khi nộp tiền thành công, KH sẽ nhận được tin nhắn ở mục Tin nhắn - phần Giao dịch tiền
KH có thể tìm mã hợp đồng đang quan tâm và đặt lệnh giao dịch.
  1. 2.
    Nộp cọc trên web
Bước 1: KH truy cập: https://entradex.dnse.com.vn/ lựa chọn tab Giao dịch tiền --> "Giao dịch tiền phái sinh" ---> chọn "Nộp cọc"
Bước 2: KH chọn tiểu khoản nộp tiền, gói vay và điền số tiền nộp. KH nhấn Tiếp tục và Xác nhận để hoàn tất giao dịch.
Sau khi nộp tiền thành công, KH sẽ nhận được popup ngay trên màn hình và thông báo thành công ở mục Tin nhắn - phần Giao dịch tiền