ENTRADE X
Search
K

Cài đặt lệnh

Tại màn hình Đặt lệnh, KH lựa chọn biểu tượng
rồi chọn tab Cài đặt lệnh
Xác nhận lệnh Lựa chọn hiển thị hoặc không hiển thị hội thoại xác nhận đặt lệnh mỗi khi thực hiện giao dịch. Áp dụng với tất cả các loại lệnh (thường và điều kiện) của Cơ sở và Phái sinh bao gồm: Xác nhận Mua/Bán/Hủy/Sửa/Đóng Deal
Lưu khối lượng đặt Tính năng cho phép lưu lại khối lượng đặt của lệnh thành công để đặt cho lần tiếp theo
Lưu giá đặt Tính năng cho phép lưu lại giá đặt của lệnh thành công để đặt cho lần tiếp theo
Khi đã bật tính năng, KH quay lại màn hình Đặt lệnh nhập giá và khối lượng cần đặt. Sau khi xác nhận đặt lệnh thành công, hệ thống sẽ tự động nhập giá và khối lượng giống với lệnh vừa đặt.
Tính năng này sẽ giúp KH tiết kiệm thời gian khi đặt các lệnh giống nhau.