ENTRADE X
Search
K

4. Giao dịch chứng quyền

Khách hàng có thể theo dõi bảng giá chứng quyền tại đây.

4.1. Thông tin về 1 chứng quyền có bảo đảm

Ảnh mang tính chất minh họa giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về thông tin chứng quyền.
C: Chứng quyền mua
ACB: Mã chứng khoán cơ sở
21: Năm phát hành
01: Số lần phát hành chứng quyền của cùng một công ty chứng khoán cơ sở trong cùng 1 năm
Tỷ lệ chuyển đổi (4:1): Số lượng chứng quyền nhà đầu tư cần có để thực hiện mua 1 chứng khoán cơ sở
Giá thực hiện (31,400): Mức giá nhà đầu tư thực hiện quyền mua chứng khoán cơ sở khi chứng quyền đáo hạn
Tổ chức phát hành (MBS): Công ty chứng khoán phát hành chứng quyền
Ngày giao dịch đầu tiên (07/10/2021): Ngày đầu tiên chứng quyền được phép giao dịch trên sàn chứng khoán
Ngày giao dịch cuối cùng (19/01/2021): Ngày cuối cùng người sở hữu chứng quyền được thực hiện quyền

4.2.Trạng thái lãi/lỗ của chứng quyền:

- Giá thị trường của CKCS: Giá chứng khoán cơ sở trên thị trường giao ngay.
- Giá thực hiện: là mức giá mà NĐT sở hữu chứng quyền có quyền mua/bán chứng khoán cơ sở với tổ chức phát hành chứng quyền.
Chứng quyền mua bao gồm 3 loại trạng thái: Lãi, lỗ và hòa vốn Cách xác định trạng thái
Chứng quyền mua
Chứng quyền mua
Trạng thái
Trước ngày đáo hạn
Vào ngày đáo hạn
Giá bán > Giá mua
Giá CKCS > Giá thực hiện
LÃI
Giá bán < Giá mua
Giá CKCS < Giá thực hiện
LỖ
Giá bán = Giá mua
Giá CKCS = Giá thực hiện
HÒA VỐN

4.3.Cách tính lãi/lỗ giao dịch chứng quyền

4.3.1. Giao dịch trước đáo hạn
Lợi nhuận ròng = (Giá chứng quyền hiện tại – Giá mua) x Số lượng chứng quyền sở hữu
4.3.2. Giao dịch tại thời điểm đáo hạn
Lợi nhuận ròng = [(Giá chứng khoán cơ sở - Giá thực hiện)/Tỷ lệ chuyển đổi – Giá mua chứng quyền] x Khối lượng chứng quyền sở hữu
*Lưu ý: Lợi nhuận ròng chưa bao gồm phí, thuế khi giao dịch
Ví dụ cụ thể:
Ngày 11/10/2021, A mua 1,000 chứng quyền trên cổ phiếu ACB (giá hiện tại của ACB là 25,000đ) với các thông số như sau:
- Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1
- Thời hạn chứng quyền: 3 tháng
- Giá thực hiện: 31,400đ
- Giá mua CW: 1,600đ
- Trước ngày đáo hạn:
Giả sử giá CW trên thị trường là 2,500đ. A có thể chốt lời tại thời điểm này với lợi nhận ròng là:
(2,500 – 1,600) x 1000 = 900,000đ
- Tại ngày đáo hạn:
Giả sử A giữ số chứng quyền đến cuối ngày đáo hạn và giá cuối phiên cổ phiếu ACB là 50,000đ
Lợi nhuận ròng = [(50,000 – 34,100)/4 – 1,600) x 1000 = 2,375,000đ
*Lưu ý:
Lợi nhuận ròng chưa bao gồm phí, thuế khi giao dịch Lãi sẽ được thanh toán vào T+5 sau ngày đáo hạn.