4. Giao dịch chứng quyền

Khách hàng có thể theo dõi bảng giá chứng quyền tại đây.

4.1. Thông tin về 1 chứng quyền có bảo đảm

C: Chứng quyền mua

ACB: Mã chứng khoán cơ sở

21: Năm phát hành

01: Số lần phát hành chứng quyền của cùng một công ty chứng khoán cơ sở trong cùng 1 năm

Tỷ lệ chuyển đổi (4:1): Số lượng chứng quyền nhà đầu tư cần có để thực hiện mua 1 chứng khoán cơ sở

Giá thực hiện (31,400): Mức giá nhà đầu tư thực hiện quyền mua chứng khoán cơ sở khi chứng quyền đáo hạn

Tổ chức phát hành (MBS): Công ty chứng khoán phát hành chứng quyền

Ngày giao dịch đầu tiên (07/10/2021): Ngày đầu tiên chứng quyền được phép giao dịch trên sàn chứng khoán

Ngày giao dịch cuối cùng (19/01/2021): Ngày cuối cùng người sở hữu chứng quyền được thực hiện quyền

4.2.Trạng thái lãi/lỗ của chứng quyền:

- Giá thị trường của CKCS: Giá chứng khoán cơ sở trên thị trường giao ngay.

- Giá thực hiện: là mức giá mà NĐT sở hữu chứng quyền có quyền mua/bán chứng khoán cơ sở với tổ chức phát hành chứng quyền.

Chứng quyền mua bao gồm 3 loại trạng thái: Lãi, lỗ và hòa vốn Cách xác định trạng thái

Chứng quyền mua

Chứng quyền mua

Trạng thái

Trước ngày đáo hạn

Vào ngày đáo hạn

Giá bán > Giá mua

Giá CKCS > Giá thực hiện

LÃI

Giá bán < Giá mua

Giá CKCS < Giá thực hiện

LỖ

Giá bán = Giá mua

Giá CKCS = Giá thực hiện

HÒA VỐN

4.3.Cách tính lãi/lỗ giao dịch chứng quyền

4.3.1. Giao dịch trước đáo hạn

Lợi nhuận ròng = (Giá chứng quyền hiện tại – Giá mua) x Số lượng chứng quyền sở hữu

4.3.2. Giao dịch tại thời điểm đáo hạn

Lợi nhuận ròng = [(Giá chứng khoán cơ sở - Giá thực hiện)/Tỷ lệ chuyển đổi – Giá mua chứng quyền] x Khối lượng chứng quyền sở hữu

*Lưu ý: Lợi nhuận ròng chưa bao gồm phí, thuế khi giao dịch

Ví dụ cụ thể:

Ngày 11/10/2021, A mua 1,000 chứng quyền trên cổ phiếu ACB (giá hiện tại của ACB là 25,000đ) với các thông số như sau:

- Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1

- Thời hạn chứng quyền: 3 tháng

- Giá thực hiện: 31,400đ

- Giá mua CW: 1,600đ

- Trước ngày đáo hạn:

Giả sử giá CW trên thị trường là 2,500đ. A có thể chốt lời tại thời điểm này với lợi nhận ròng là:

(2,500 – 1,600) x 1000 = 900,000đ

- Tại ngày đáo hạn:

Giả sử A giữ số chứng quyền đến cuối ngày đáo hạn và giá cuối phiên cổ phiếu ACB là 50,000đ

Lợi nhuận ròng = [(50,000 – 34,100)/4 – 1,600) x 1000 = 2,375,000đ

*Lưu ý:

Lợi nhuận ròng chưa bao gồm phí, thuế khi giao dịch Lãi sẽ được thanh toán vào T+5 sau ngày đáo hạn.

Last updated