Đề cử Margin 9.99%

Lưu ý:

  • Khách hàng cần đăng ký tài khoản Margin và cập nhật app từ version 2.84.0 trở lên để thực hiện đề cử.

  • Chỉ thực hiện đề cử mã chứng khoán không nằm trong gói Margin 5.99% và 9.99%.

Để thực hiện đề cử tới DNSE mở rộng danh sách mã ưu đãi 9.99%, Khách hàng có thể thực hiện trên App Entrade X như sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên app EntradeX -> nhập mã đề cử vào thanh tìm kiếm -> tại dòng "Đề cử mã này với lãi suất 9.99%" chọn Đề cử

Bước 2: Chọn Gửi đề cử -> Gửi đề cử thành công

Để Thêm mã chứng khoán trong danh sách đề cử, tại Danh mục đề cử chọn Thêm mã -> nhập mã chứng khoán vào thanh tìm kiếm -> chọn "+"

Chọn Gửi đề cử -> Gửi đề cử thành công

DNSE sẽ đánh giá và thông báo đến khách hàng. Để kiểm tra lịch sử đề cử, tại màn hình chủ chọn Tin nhắn -> Quản trị rủi ro

Last updated