Gia hạn Khoản vay

Mỗi khoản vay tại DNSE có thời hạn từ 3 tháng - 6 tháng.

Khi khoản vay đến hạn, Khách hàng có 1 trong 2 lựa chọn là: Tất toán khoản vay hoặc Gia hạn khoản vay. Một khoản vay được gia hạn tối đa 2 lần, thời gian gia hạn mỗi lần không quá 90 ngày.

Để gia hạn khoản vay, Khách hàng có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách dưới đây, sau khi nhận được thông báo có khoản vay đến hạn từ DNSE:

Cách 1: Đề nghị qua email

  • Trả lời email với nội dung: "Đề nghị gia hạn khoản vay".

  • Tại ngày đến hạn, Khách hàng cần đảm bảo trong tài khoản chứng khoán có đủ số tiền thanh toán lãi vay và phí gia hạn (0.3% giá trị gia hạn). Cuối ngày hệ thống sẽ tự động gia hạn và thu phí, lãi vay.

Cách 2: Thực hiện Online

Trước ngày đến hạn 1 tuần, Khách hàng có thể thực hiện gia hạn khoản vay ngay trên Ứng dụng Entrade X (Ứng dụng di động hoặc Web giao dịch):

  • Bước 1: Từ Menu --> Chọn "Các khoản vay"

  • Bước 2: Tìm khoản vay cần gia hạn

Ở màn hình này, hệ thống sẽ tự động sắp xếp thứ tự các khoản vay đến hạn gần nhất lên trên cùng. Khách hàng có thể chọn khoản vay theo thứ tự hoặc tìm kiếm theo thời gian giải ngân từng khoản vay.

  • Bước 3: Xem thông tin chi tiết và xác nhận gia hạn

Ở màn hình này, màn hình sẽ hiển thị thông tin chi tiết khoản vay cũng như số tiền KH cần chi trả để có thể thực hiện gia hạn khoản vay đó. Nếu tài khoản đủ tiền, Khách hàng có thể chọn "Tiếp tục" để xác nhận gia hạn.

Khoản vay được gia hạn thành công sẽ có thông báo ngay trên màn hình của Ứng dụng:

Để gia hạn Trên Web trading, Khách hàng thực hiện các bước tương tự như trên ứng dụng di động:

  • Từ màn hình Đặt lệnh --> Các khoản vay

Chọn Khoản vay cần gia hạn --> Chi tiết

Xem thông tin Chi tiết và Xác nhận gia hạn khoản vay

Last updated