Trả nợ Deal Tự động cuối ngày

A. Giới thiệu tính năng

Tự động thực hiện trả nợ cho các món vay vào cuối ngày (sau giờ giao dịch) nhằm tối ưu nguồn tiền nhàn rỗi. Nếu tài khoản có nhiều món vay, hệ thống sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các món vay đó và thực hiện: trả hết các món nợ được ưu tiên hơn, rồi mới đến các món nợ khác.

Để thực hiện trả nợ tự động, KH cần có tiền mặt trong tài khoản trước 16h hàng ngày.

Lưu ý:

Để sắp xếp thứ tự ưu tiên, các món vay sẽ được phân loại thành 2 nhóm:

  • Nhóm sắp đáo hạn: Bao gồm các khoản vay chỉ còn tối đa 7 ngày là đáo hạn.

  • Nhóm chưa đáo hạn: Bao gồm các khoản vay còn nhiều hơn 7 ngày mới đáo hạn.

Nguyên tắc sắp xếp thứ tự ưu tiên:

  • Các món vay trong nhóm sắp đáo hạn sẽ được ưu tiên trả trước nhóm chưa đáo hạn, và trả theo nguyên tắc đáo hạn trước trả trước. Nếu 2 hoặc nhiều món vay cùng ngày đáo hạn thì ưu tiên trả nợ món vay với lãi suất cao hơn.

  • Đối với nhóm chưa đáo hạn, các món vay sẽ được trả theo nguyên tắc lãi suất món nào cao hơn trả trước. Nếu 2 hoặc nhiều món vay có cùng lãi suất thì ưu tiên trả nợ món vay nào gần ngày đáo hạn hơn.

B. Hướng dẫn cài đặt

Tại sổ Deal, KH chọn vào phần cài đặt trên thanh công cụ để mở trang Tự động trả nợ. Sau đó chọn tab Cuối ngày để Bật/Tắt tính năng.

1. Trên App

Tại màn hình Sở hữu, chọn tab Deal, chọn cài đặt tính năng và bật tính năng trả nợ tự động cuối ngày

2. Trên Web

Tại tab Đặt lệnh, chọn Deal nắm giữ, click vào tỷ lệ thực tế của 1 deal cần trả nợ, bật tính năng

Last updated