1. DNSE_ Hướng dẫn SACO mời KH mở tài khoản

Bước 1: SACO cài đặt phí và phạm vi uỷ quyền mặc định để KH kết nối theo chính sách này.

Vào Menu -> Chương trình SACO -> Cài đặt -> Cài Phí và Phạm vi uỷ quyền mặc định

Bước 2: SACO chia sẻ mã QR hoặc link tới KH

Chọn Cài đặt -> Chia sẻ mã QR cá nhân

QR và link gửi cho KH sẽ như sau:

Bước 4: KH tải App Entrade X trên App Store hoặc CH Play (version 2.86.0 trở lên)

Bước 5: KH mở tài khoản

  • KH quét QR hoặc ấn vào link mở tài khoản do SACO gửi -> Vào App như màn hình bên dưới

  • KH Điền Email -> Tiếp tục -> Nhập Mật khẩu -> Nhập SĐT -> Nhập OTP

Lưu ý: Tại màn Nhập Email, bắt buộc phải có thông tin của SACO

Nếu không hiển thị thông tin, SACO vui lòng báo KH quét lại QR hoặc ấn lại vào link

Bước 6: KH Hoàn thiện thủ tục Mở tài khoản

Bao gồm: eKYC -> Bổ sung thông tin -> Ký hợp đồng Mở tài khoản -> Ký Văn bản uỷ quyền -> OTP

Bước 7: SACO xác nhận kết nối Tài khoản Cơ sở với KH

Sau khi tài khoản Cơ sở được duyệt, Hệ thống sẽ gửi thông báo để SACO xác nhận:

Chọn Tin nhắn -> Thông báo - Cập nhật -> Xem chi tiết -> KẾT NỐI THÀNH CÔNG

Bước 8: SACO kết nối Tài khoản Phái sinh với KH

  • Nếu SACO ĐÃ xác nhận kết nối ở bước 7 trước khi Tài khoản Phái sinh được mở thành công -> Hệ thống sẽ tự động kết nối sau khi Tài khoản Phái sinh mở.

  • Nếu SACO CHƯA xác nhận kết nối ở bước 7 khi Tài khoản Phái sinh được mở thành công -> Hệ thống sẽ tự động huỷ yêu cầu cũ và gửi lại yêu cầu mới -> SACO xác nhận.

Last updated