12. DNSE_HD Saco và Khách hàng tra cứu Văn bản ủy quyền.

HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG VÀ SACO TRA CỨU VĂN BẢN ỦY QUYỀN ĐẶT LỆNH TRÊN WEBTRADING.

I. Luồng của Khách hàng

Bước 1: Đăng nhập Webtrading. Tại trang chủ, chọn thông tin cá nhân.

Bước 2: Tại màn hình Chọn Hợp đồng => Uỷ quyền Saco để xem văn bản ủy quyền đã kí trước đó với Saco.

II. Luồng của Saco

Bước 1: Đăng nhập trên Webtrading sau đó chuyển sang tab Saco. Vào mục Hợp tác Saco=> Quản lý khách hàng để tìm kiếm khách hàng cần xem văn bản ủy quyền.

Bước 2: Vào Danh sách khách hàng để tìm kiếm khách hàng cần kiểm tra. Sau khi xác định được khách hàng cần tra cứu chọn vào dấu *ba chấm* góc cuối màn hình.

Bước 3: Chọn mục Uỷ quyền Saco để có thể xem lại Văn bản ủy quyền.

Last updated