2. DNSE_HD KH xác nhận trở thành SACO

HƯỚNG DẪN BẠN ĐỒNG HÀNH XÁC NHẬN YÊU CẦU TRỞ THÀNH SACO

Bước 1: Đăng nhập

Khách hàng đăng nhập vào tài khoản của mình trên web Entrade X

Bước 2: Xem yêu cầu giới thiệu tham gia chương trình

Khách hàng có 2 cách để vào xem yêu cầu và xác nhận tham gia chương trình

Cách 1: Khách hàng khi được giới thiệu sẽ nhận được tin nhắn trong mục “Thông báo - Cập nhật” nếu nhấn vào nút “Xem chi tiết” thì sẽ được đưa qua trang để xác nhận tham gia chương trình

Vào phần tin nhắn mục “Thông báo - Cập nhật”

Nhấn “xem chi tiết”

Cách 2: Chọn từ xem thông tin chi tiết thì sẽ được đưa qua trang để xác nhận tham gia chương trình

Bước 3: Khách hàng nếu muốn tham gia chương trình thì nhấn “Tiếp tục” và đọc hợp đồng hợp tác rồi nhấn nút “Xác nhận”

Bước 4: Điền OTP

Bước 5: Hệ thống duyệt yêu cầu và khi thành công sẽ được đổi sang vai trò SACO và nhận được noti thành công

*Lưu ý: Khi trở thành SACO thì nên tham gia và hoàn thành khóa học để nhận đầy đủ quyền lợi. Quyền lợi và hợp đồng cụ thể được gửi đính kèm theo email.

*Lưu ý: Có thể nhấn lại vào nút SACO màu vàng để quay lại vai trò “Cá nhân”

Noti thành công sẽ được gửi tới trong tin nhắn mục “Thông váo - Cập nhật” khi nhấn vào sẽ được đưa qua phần để bắt đầu khóa đào tạo

Khi thành công thì trình duyệt sẽ hiển thị thêm nút để chuyển giữa 2 vai trò cá nhân và SACO. Khi nhấn vào nút tham gia khóa học thì được đưa qua trang để có thể có thể tham gia

Bước 6: Tham gia và hoàn thành Khóa học

Khi hoàn thành hết đào tạo có thể nhấn vào nút “Quay về EntradeX”

*Lưu ý: Có thể làm từng phần kiểm tra và hệ thống sẽ lưu lại những phần đã hoàn thành. Tuy nhiên nếu đang làm quá trình làm 1 bài kiểm tra rồi thoát ra thì sẽ cần làm lại bài kiểm tra đó từ đầu.

Last updated