7. DNSE_ HD SACO gửi yêu cầu thay đổi chính sách

HƯỚNG DẪN BẠN ĐỒNG HÀNH GỬI YÊU CẦU THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH

Bước 1: Đăng nhập

Bạn đồng hành đăng nhập vào tài khoản của mình trên web Entrade X và chọn “Tiện ích” rồi chọn “Quản lý khách hàng

Bước 2: Vào danh sách khách hàng -> chọn khách hàng muốn gửi yêu cầu -> chọn xem chi tiết

  • Click vào Icon

  • Chọn Xem chi tiết

Bước 3: Chọn chính sách

Lưu ý:

  • Chính sách phí sẽ hiển thị chính sách hiện tại của khách hàng

  • Nếu khách hàng chưa đăng ký giao dịch phái sinh sẽ không hiển thị phí phái sinh

Bước 4: Sửa phí theo mong muốn rồi chọn xác nhận sửa

Bước 5: Điền OTP

Bước 6: Kiểm tra lại yêu cầu của mình trong trang danh sách yêu cầu và thông báo với khách hàng để xác nhận yêu cầu.

Last updated