8. DNSE_HD SACO gửi yêu thay đổi ủy quyền

HƯỚNG DẪN BẠN ĐỒNG HÀNH GỬI YÊU CẦU THAY ĐỔI ỦY QUYỀN

Bước 1: Đăng nhập

Bạn đồng hành đăng nhập vào tài khoản của mình trên web Entrade X và chọn "Tiện ích" rồi chọn “Quản lý khách hàng

Bước 2: Vào danh sách khách hàng -> chọn khách hàng muốn gửi yêu cầu -> chọn xem chi tiết

  • Click vào Icon

  • Chọn Xem chi tiết

Bước 3: Chọn phạm vi ủy quyền

Lưu ý:

Mục phạm vi ủy quyền sẽ hiển thị phạm vi mà SACO đang được khách hàng ủy quyền.

Nếu khách hàng chưa đăng ký giao dịch phái sinh sẽ không hiển thị sản phẩm phái sinh

Bước 4: Thay đổi ủy quyền theo mong muốn rồi chọn xác nhận sửa

Bước 5: Đọc kỹ “VĂN BẢN ỦY QUYỀN QUẢN LÝ TÀI KHOẢN” mới

Bước 6: Điền OTP

Bước 7: Kiểm tra lại yêu cầu của mình trong trang danh sách yêu cầu và thông báo với khách hàng để xác nhận yêu cầu

Last updated