Chia sẻ deal phái sinh

Tính năng cho phép người dùng có thể chia sẻ thông tin deal đang sở hữu tới người khác.

Last updated