ENTRADE X
Search
K
Comment on page

Đóng deal

Đóng deal là tính năng để giúp KH tối ưu trong việc chốt lời hoặc cắt lỗ sát nhất theo giá real time.
  1. 1.
    Thực hiện trên app
Bước 1: Tại màn hình Sở hữu, KH nhấn vào nút "Đóng" tương ứng với deal cần đóng
Bước 2: Sau đó KH Xác nhận lệnh.
Hệ thống sẽ gửi thông báo lệnh ngược chiều được đặt thành công (lệnh LO trần/sàn trong phiên liên tục hoặc lệnh ATO/ATC tương ứng với phiên ATO/ATC)
Thông tin lệnh đóng deal, KH có thể xem tại màn hình Sổ lệnh
  1. 2.
    Thực hiện trên web
Bước 1: Tại phần deal phái sinh, KH nhấn vào nút đóng
tương ứng với deal cần đóng
Bước 2: Sau đó KH Xác nhận lệnh.
Hệ thống sẽ gửi thông báo lệnh ngược chiều được đặt thành công (lệnh LO trần/sàn trong phiên liên tục hoặc lệnh ATO/ATC tương ứng với phiên ATO/ATC)
Thông tin lệnh đóng deal, KH có thể xem tại màn hình Sổ lệnh